maandag 11 februari 2008

Franse Ayaan

Ayaan Hirsi Ali wil de Franse nationaliteit aannemen om haar beveiliging zeker te stellen. Ze zou liever Nederlander blijven, maar verwijt de Nederlandse regering dat deze haar beveiliging niet betaalt. Ik heb moeite met haar politieke opvattingen, maar vind - uiteraard - dat haar niets mag overkomen. Ik ben van mening dat haar leven in Amerika beschermd zou moeten worden door de Amerikaanse overheid; de Nederlandse regering heeft daar geen jurisdictie. Ik vind het geen goed idee als overheden op elkaars grondgebied gaan opereren en nog minder als zij daar particuliere bedrijven voor inhuren. Dit kan nodig zijn tijdens een rondreis of een overgangsperiode, maar moet geen gewoonte worden. Wel moet de Nederlandse regering zich tot het uiterste inspannen om bij de Amerikanen te pleiten voor een goede beveiliging en de bijzondere positie van Ayaan Hirsi Ali. Geld mag daarbij geen rol spelen.

Wat haar opvattingen betreft zal Ayaan Hirsi Ali zich in Frankrijk misschien meer thuis voelen dan in Nederland. Beide landen kennen de scheiding van kerk en staat, maar in de Franse traditie ligt het accent op het terugdringen van de machtige roomskatholieke kerk door de staat (laïcité), terwijl in de Nederlandse traditie het accent ligt op het terugdringen van de staat ten gunste van de vrijheid van de burgers in hun levensbeschouwelijke opvattingen en gemeenschappen. Zelf voel ik mij meer thuis bij die 'Nederlandse' vrijheid. Ik kan mij voorstellen dat Ayaan Hirsi Ali als kosmopoliet een nationaliteit kiest waarbij zij zich thuis en veilig voelt, of dat nu de Nederlandse (welkom!), Amerikaanse of Franse is, maar ik zou als ik haar was niet gaan voor de hoogst biedende.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten