zondag 4 januari 2009

Nieuwe wetten en regelingen

Zoals gebruikelijk geeft Regering.nl een overzicht van nieuwe wetten en regelingen die met het nieuwe jaar zijn ingegaan. Een greep. De kindertoeslag is vervangen door een kindgebonden budget, waar ruim 1 miljoen gezinnen voor in aanmerking komen. Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen een scholings- of sollicitatieplicht, ook als de kinderen nog klein zijn. Paren van gelijk geslacht kunnen gezamenlijk een buitenlands kind adopteren, als het andere land daar aan meewerkt. Plegers van huiselijk geweld kan voor tien dagen de toegang tot de woning worden ontzegd. Chronische zieken, gehandicapten en ouderen krijgen voortaan automatisch een vergoeding voor de extra kosten die zij vanwege hun beperking moeten maken en hoeven dit niet meer aan te vragen bij de Belastingdienst. Werkgevers die 50-plussers, langdurig werklozen of arbeidsongeschikten in dienst nemen krijgen een financiële tegemoetkoming.

Zie Nieuwe wetten en regelingen in 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten