maandag 18 juni 2018

Youth for Christ verkoopt hoofdkantoor

Foto De Lindenhorst in Driebergen, het hoofdkantoor van Youth for Christ
Uit een email van Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ Nederland:

"(...) Het afgelopen jaar heeft een commissie van bevriende deskundigen zich – samen met ons – over deze vraag gebogen. Deze commissie is unaniem tot de conclusie gekomen dat verkoop van De Lindenhorst de beste optie is voor Youth for Christ. De directie en het bestuur van Youth for Christ hebben deze conclusie overgenomen en daarmee besloten over te gaan tot verkoop. Hoe we tot deze beslissing zijn gekomen leest u in het persbericht (...), dat we vanmiddag publiceren. Maar ik wil graag dat u het eerst van ons hoort.

We realiseren ons zeer dat dit besluit voor velen van u een grote impact heeft. Voor veel mensen is De Lindenhorst veel meer dan een prachtig gebouw op een schitterend landgoed. Het is een plek waar mensen tot geloof zijn gekomen, hun vakantiereizen startten, hun huwelijk sloten, een jaar van hun leven gaven en theatervoorstellingen maakten. De Lindenhorst is een plek waar we Gods Geest hebben ervaren. Met die ervaringen, beelden en rijke momenten nemen we dankbaar afscheid van een plek die nog jaren in ons hart zal voortleven."

Uit het persbericht:

Groei
Youth for Christ is vorig jaar begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe strategie. Dat leidde tot groei van het lokale jongerenwerk. Contact met meer jongeren, meer geslaagde projecten en beter contact met gemeenten, kerken en lokale initiatieven. Diverse plaatsen zijn gegroeid. In Emmeloord startte een nieuw jongerencentrum. Youth for Christ verwacht op termijn haar achttiende jongerencentrum te openen.

Onderhoudskosten
Het gevolg van deze lokale focus is dat er minder activiteiten en minder medewerkers op het landelijke kantoor in Driebergen zijn. Op dit moment wordt nog maar een derde van de ruimte van De Lindenhorst door Youth for Christ benut. De rest wordt verhuurd aan externe partijen. Tegelijkertijd stijgen de onderhoudskosten en zijn er forse investeringen nodig voor de toekomst, mede door de leeftijd van het gebouw.

Onderzoek
De afgelopen twintig jaar is diverse malen onderzocht hoe De Lindenhorst kan worden ingezet om het jongerenwerk te ondersteunen. Daarbij is altijd de afweging gemaakt of de relatief hoge onderhoudskosten van het pand in verhouding staan tot de mogelijkheden die een dergelijke locatie biedt. Juist de strategische keuzes gaven aanleiding om deze afweging opnieuw te maken. Na een uitgebreid onderzoek van een externe commissie met bevriende projectontwikkelaars en onderhoudsdeskundigen is de keuze gemaakt om het landgoed te verkopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten