zondag 18 november 2018

Don't call us Dutch

There is only one objection I have against the Scottish people: you call us 'Dutch' and is it not we, but the Germans, who are 'Dutch' or 'Deutsch'. 1) Call us Frisians, Flemings, Hollanders or better Netherlanders, but not Dutch. We feel all but love for the Dutch or German nation and the invisible sea of hatred between Holland and Germany is wide and as deep as the real sea between Holland and Scotland. 

1) Vandaar zijn latere verzet tegen de term 'Dietsch'; hij gaf de voorkeur aan Heel-Nederlands. 
- Dr. L. Bunning. 

Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, op een spreekbeurt tijdens zijn studie in Schotland. (Gelezen in een boek over Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard van Dr. L. Bunning in maart 1977. Jan Derk, een oom-zegger van de bekende Ferdinand, was o.a. predikant te Odijk. Hij was een voorstander van de hereniging van Vlaanderen met Nederland in de zogeheten Groot-Nederlandse Beweging, eind 19de eeuw.)

Citaat 7/32 uit mijn Citatenschrift 1977-1983.
Een oud mapje met handgeschreven citaten.
Die laat ik hier nog eens de revue passeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten