woensdag 12 februari 2020

Nissewaard: SyRI heeft geen gevolgen voor Totta

Wethouder Igor Bal van de gemeente Nissewaard (Spijkenisse) heeft de raadscommissie Sociaal Domein laten weten dat de rechterlijke uitspraak over SyRI geen gevolgen heeft voor het gebruik van Totta Data Lab door zijn gemeente. De data-analyse van Totta en de werkwijze van Nissewaard zijn niet vergelijkbaar met die van SyRI. "Onze werkwijze blijft binnen de wet", aldus de wethouder.

Doelbinding
De aanpak van Nissewaard richt zich specifiek op bijstandfraude en het systeem analyseert alleen de informatie die gewonnen wordt bij de uitvoering van de Participatiewet. Er is sprake van een strikte 'doelbinding'. SyRI gaat over samenwerking tussen UWV, SVB, Belastingdienst, Inspectie SZW en gemeenten, die onderling hun gegevens uitwisselen voor een projectmatige, wijkgerichte aanpak van allerlei vormen van fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen, waaronder bijstandsfraude. De rechtbank vindt het mengen van al die informatie niet in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy.

Controleerbaar
De data-analyse van Nissewaard en Totta is volgens de wethouder veel beter te controleren dan die van SyRI. De gemeente levert altijd zelf actief de anonieme informatie aan, krijgt die retour en alleen de topscores qua frauderisico worden kort administratief onderzocht. Pas als dat iets oplevert, kan worden overgegaan op dieper onderzoek. Er wordt geen informatie gemengd met andere systemen of voor andere doeleinden, zoals bij SyRI wel het geval is. De uitkomst is altijd controleerbaar, aldus de wethouder in zijn memo aan de raadscommissie Sociaal Domein.

Bron: Memo aan commissie Sociaal Domein (PDF 1p) 
Gemeente Nissewaard, wethouder Igor Bal, 10-02-20
Gevolgen SyRI-uitspraak voor Totta Data Lab

Zie de reacties van Totta Data Lab, Werk en Inkomen Lekstroom, Houtens raadslid David Jimmink en Platform Bescherming Burgerrechten in mijn blog van eerder vandaag: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Geen opmerkingen:

Een reactie posten