vrijdag 5 februari 2021

Toeslagenaffaire (6)

De woordvoerder van de gemeente Houten heeft vandaag de aanvullende vragen beantwoord die ik eerder namens Omroep Houten heb gesteld.  

Vraag 1: Volgens de lijst van de Belastingdienst van 31 oktober zijn er in Houten tien getroffenen bekend, nadien is er bij mijn weten nog geen nieuwe lijst gepubliceerd. Hebben zich inmiddels gedupeerden bij (de gemeente en) WIL gemeld? Hoeveel (ongeveer)?

Antwoord van de gemeente: Wij hebben op dit moment één melding binnen. Afgelopen week is er in de media meer ruchtbaarheid aangegeven. We verwachten dat zich dus meer mensen gaan melden. Op 26 januari jl. is een nieuwe lijst met getroffen inwoners per gemeente gepubliceerd. Voor Houten staan ondertussen 27 inwoners op de lijst. Zeer binnenkort verwachten wij dat de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de gemeente is geregeld, zodat wij gedupeerden persoonlijk kunnen benaderen.

Vraag 2: Is het gevraagde meldpunt inmiddels operationeel en hoe wordt dit bekend gemaakt?

Antwoord van de gemeente: Het meldpunt is operationeel en staat vermeld in onze nieuwsberichten.
Zie bijvoorbeeld Gemeente biedt steun aan slachtoffers toeslagenaffaire .

We hebben zowel op de gemeentepagina, op de website als via social media aandacht besteed aan het meldpunt. Ook worden scholen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners e.d. geïnformeerd over het meldpunt. Mochten zij gedupeerde ouders kennen, dan roepen wij hun op om ouders door te verwijzen naar het meldpunt.


Vraag 3: Het kwijtschelden van overheidsschulden voor gedupeerden zal ongetwijfeld ook weer een inventarisatie en maatwerk vragen (bijstandsvorderingen, boetes, schuldhulpverlening etc.): (hoe) werkt WIL [en de gemeente] hier aan, heeft WIL het beleid en plannen hiervoor klaarliggen?

Antwoord van de gemeente: Wij zijn er klaar voor. De Houtense gemeenteraad heeft er eerder ook al aandacht voor gevraagd. Daarnaast gaan WIL [Werk en Inkomen Lekstroom] en de gemeente per gedupeerde inwoner maatwerk leveren op het vlak van werk en inkomen, schuldhulpverlening en andere problematiek die voortkomt uit de kinderopvangtoeslagaffaire. Het zal echt om maatwerk vragen. Onze houding is oplossingsgericht. We zullen hierin nauw samenwerken met andere betrokken partijen. Alles is erop gericht om deze inwoners te ondersteunen en weer op de rit te krijgen.
 
---

Aanvulling 13-02-2021

Binnenlands BestuurGemeentelijke vorderingen prullenbak in? Ja. mits
Gemeenten willen alleen onder strikte voorwaarden vorderingen kwijtschelden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Een van de voorwaarden is dat er een totaaloplossing komt voor alle schulden, dus ook voor private schulden. Anders schieten gedupeerden er niets mee op.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten