dinsdag 12 juli 2005

Maandag 11 en dinsdag 12 juli vond in Amsterdam-Osdorp het strafproces plaats tegen de van moord op Theo van Gogh verdachte Mohammed B. De uitspraak vindt plaats over twee weken. De Officier van Justitie eiste levenslange gevangenissstraf en levenslange ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht.

Zie een samenvatting van het requisitoir in Trouw 13.07.05: Waarom Mohammed levenslang verdient
Of lees het hele requisitoir op www.om.nl.

Hier volgen mijn onuitgewerkte aantekeningen die ik maakte tijdens het slot van het requisitoir van de Officier van Justitie.

Doel van de straf:
1 Vergelding
2 Voorkomen van eigenrichting
3 Rechtvaardige criminele politiek
4 Generale preventie
5 Speciale preventie

1 Vergelding
Niet oog om oog, tand om tand, maar wel retributie.
Tegemoet komen aan het verdriet en de boosheid van de slachtoffers en de maatschappij.
Mohammed B heeft willen schokken en bangmaken.

2 Voorkomen van eigenrichting
Na de moord brandstichting in scholen, moskeeën en kerken.
Dit betekent een beperking van de vrijheid van godsdienst.
Mohammed B is hier niet verantwoordelijk voor maar heeft er wel de aanzet voor gegeven.
De Nederlandse bevolking moet door het vonnis de overtuiging krijgen dat voor eigenrichting geen reden is.

3 Rechtvaardige criminele politiek
De moord heeft een deuk in de rechtstaat geslagen.
Het vonnis moet deze deuk helpen rechtstrijken. Dat heet pacificeren.
Het herstel verloopt langzaam en moeizaam.
Er is weer een sfeer van rust nodig.
Er moet weer een rationeel publiek debat over integratie mogelijk zijn.
Het vonnis moet hieraan bijdragen.

4 Generale preventie
De moord heeft ook de allochtone bevolking geen goed gedaan.
De tegenstellingen in de samenleving zijn aangescherpt.
Her en der is onder allochtonen sprake van een antiwesterse en antidemocratische stemming.
Men keert zich tegen de systemen en vrijheid (zoals bloot op TV of het uiten van kritiek).
Er heerst woede in reactie op de moord.
Kinderen voelen zich vervreemd en onveilig.
Volgens een rapport dat is aangeboden aan minister Verdonk is er een radicaliseringstendens onder moslimjongeren. Slechts weinigen sluiten zich bij radicale groepen aan, maar er zijn velen die welwillend en begripvol staan tegenover radicale daden. Voorkomen moet worden dat meer mensen uit deze groep zich bij de radicale groeperingen aansluiten.
Mohammed B verkondigt een boodschap van haat en geweld, hij vindt het geoorloofd om tegenstanders te doden, rechtbanken bestaan niet meer, vrouwen mogen zich niet ontwikkelen. Er is bij hem sprake van een dominant en onverdraagzaam monotheïsme.
Voor jongeren moet duidelijk zijn dat dit geen oplossing is voor hun problemen.

5 Speciale preventie
De verdachte neemt geen afstand van zijn daad.
Hij toont geen enkele compassie met de slachtoffers.
In het strafproces heeft hij zijn mond gehouden, hij geeft zijn motieven niet aan, hij toon minachting voor het proces en in het bijzonder voor de slachtoffers.
Hij geeft hoog op van ‘helden’ als Osama bin Laden en maakt mensen als Hirsi Ayaan belachelijk.
Hij ziet zichzelf als instrument in de hand van God.
Hij neemt geen afstand van geweld en hij bidt God dat hij nooit anders zal gaan denken.
Hij is en blijft levensgevaarlijk.
Resocialisatie is bij hem niet mogelijk.
Hij moet uit de maatschappij worden verwijderd.

Slotverklaring Mohammed B 
(in de woorden van Lex Runderkamp, NOS Journaal):
Ik erken de rechtbank niet.
Ik heb Theo van Gogh vermoord.
Ik heb er geen spijt van.
Als ik de kans krijg doe ik het weer.

Bron: rechtstreekse uitzending NOS Journaal


Uit: Stylo Forum - Laatst aangepast door stylo op 14 Jul 2005 10:01 pm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.