Windmolens / Media

Windmolens in de media
Focus Krommerijnstreek en Nieuwegein
Terug naar pagina Windmolens

't Groentje Houtens Nieuws 22-05-19 Culemborg onderschat invloed van windmolens in Houten
Inspraakbijdrage van Jaap Borggreve van de Stichting Redichem De Geeren uit Culemborg voor het rondetafelgesprek op 8 mei in Houten met veel technische informatie. Hij vraagt ook hernieuwde aandacht binnen de Culemborgse politiek.

https://houtensnieuws.nl/lokaal/culemborg-onderschat-invloed-van-windmolens-houten-596490

Süddeutsche Zeitung 20-05-2019 Es werden kaum noch Windräder gebaut
Duits. In de eerste kwartalen van de afgelopen drie jaren werden in Duitsland telkens meer dan 300 windmolens in gebruik genomen, in het eerste kwartaal van 2019 slechts 41. 

't Groentje Houtens Nieuws 09-05-19 Gemeente aangesproken op zorgplichtHetzelfde bericht in: 't Groentje Wijks Nieuws 09-05-19 Inspraak Windpark goyerbrug
Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van 8 mei jl. geven in een overvolle raadzaal tien insprekers aan dat zij bezwaren hebben tegen de plannen voor het windpark Goyerbrug. Zij hebben o.a. kritiek op de geluidsmetingen gebaseerd op rekenmodellen. "Is de software gevalideerd voor windmolens van 240 meter hoog?" Volgens het collegeprogramma is draagvlak belangrijk, maar wat betekent dat? ,,Neem als college een standpunt in over hoe dat gemeten wordt en wie dat doet. Avonden met informatie is iets anders dan het peilen van draagvlak''.

AD 08-05-19 Nieuw windpark Houten roept weerstand op: 'Twee keer zo hoog als de Domtoren!'Veel afkeurende geluiden waren 8 mei te beluisteren tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis van Houten, gewijd aan het plan vier grote windmolens te plaatsen bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Volgens wethouder Hilde de Groot is er voldoende draagvlak. Bewoners bestrijden dat en eisen onafhankelijk onderzoek naar geluid en verstoring van het landschap. Mocht de gemeenteraad instemmen, dan stappen omwonenden naar de rechter.

't Groentje Bunniks Nieuws 20-04-19 Kaders zonnevelden door raad vastgesteldDonderdag 18 april heeft de gemeenteraad van Bunnik unaniem de kaders voor zonnevelden vastgesteld. 

't Groentje Houtens Nieuws 17-04-19 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug
Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft op dinsdag 16 april een voorlopig besluit genomen over de verlening van de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug. Er gaat een voorstel naar de raad gaat om een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Als de raad op 28 mei akkoord gaat wordt deze verklaring ter inzage gelegd, zodat burgers kunnen reageren, voordat een definitief besluit genomen wordt. Het college vindt aantoonbaar draagvlak voor het windpark belangrijk: ,,Van de vijftien personen die binnen een straal van 500 meter wonen heeft nu 2/3 een overeenkomst gesloten met Blue Bear Energy", zegt wethouder Hilde de Groot. Het college wil het gebied laten delen in de opbrengsten van het windpark. Daarom stelt het college een windfonds voor. Daarbij kan gedacht worden aan maatschappelijke projecten op het gebied van de leefbaarheid. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een molencoöperatie in het leven geroepen, waarin particulieren financieel kunnen deelnemen in de opbrengst van (een deel van) het windpark.

Zie ook: Styloblog 16-04-19 Windpark Goyerbrug stap dichterbij met links naar de stukken. 

't Groentje Wijks Nieuws 17-04-19 Opnieuw w-woord in gemeenteraad
Het w-woord staat voor windmolens. Wethouder Hans Marchal (PCG) introduceerde dit 'w-woord', omdat coalitiegenoot VVD windmolens op Wijks grondgebied in de ban heeft gedaan. Oppositiepartij SP hield de gemeenteraad gisteravond een motie voor om de voors en tegens van windenergie op een rij te zetten. De SP besloot de motie een aantal maanden aan te houden, nadat wethouder Marchal had aangegeven dat hij dit voorjaar met een verhaal naar de raad komt. Marchal: ,,Met deze motie zouden we voorsorteren op zaken die we in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) ook moeten gaan doen. Dan kijken we naar wind en zon, naar technieken die makkelijk beschikbaar zijn. Dit zit al in ons plan van aanpak met de regio. Op 15 mei komt de startnotitie van de RES op bestuurstafel van U16, daarna gaat deze naar college en raad.”

AD 09-04-19 Kamervragen over zonnepanelen en windmolens in Rijnenburg
Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kajsa Ollongren (Wonen) over de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen en windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg. Hij wil weten hoe dit zich verhoudt met de grote behoefte aan nieuwe woningen. 
De kamervragen zijn hier te vinden en te downloaden. 

RTV Utrecht 07-04-19 Inwonersbelangen verbaasd dat Woerden "blij" is met windmolens op de grens 
Inwonersbelangen heeft vragen gesteld over de reactie van het Woerdens College (AD 05-04-19) op het plan van Utrecht om elf windmolens vlakbij de gemeentegrens te plaatsen. 
Zie raadsvragen met als bijlage het artikel in het AD 05-04-19.

't Groentje Bunniks Nieuws 06-04-19 Kansen voor zonnevelden
In een volle raadszaal gaf wethouder Spil uitleg over het beleidskader zonnevelden. Dit geeft aan waar zonnevelden kansrijk zijn en de randvoorwaarden wat betreft omvang en zichtbaarheid. Op 18 april wordt de raad gevraagd in te stemmen met het Beleidskader Zonnevelden en de initiatiefnemer te verplichten een plan voor participatie van omwonenden op te stellen en hiermee te streven naar 50 % lokaal eigendom.

't Groentje Wijks Nieuws 02-04-19 Haalt Wijk klimaatneutraal 2030?
Tijdens een Voorbespreking in de gemeenteraad zijn de raadsfracties bijgepraat over de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Omdat de coalitie geen windmolens wil, moet alternatieve energie met zonnevelden worden opgewekt. Dan zou Wijk bij Duurstede voor 2023 zo’n 50 tot 82,5 hectare van het buitengebied als energielandschap met zonnepanelen moeten inrichten. Zou Wijk bij Duurstede er voor kiezen om windenergie in te zetten, dan kan dat met 11 tot 18 turbines van 3 MW; of 6 tot 9 turbines van dezelfde capaciteit als Windpark Goyerbrug; of met 40 tot 75 buurtmolens van 35 meter hoog. Wethouder Hans Marchal (PCG) draaide om het woord 'windmolens' heen - soms heeft hij het over het w-woord - omdat coalitiegenoot VVD windenergie in de ban heeft gedaan.

AD 16-03-19 Wethouder en 'groen gezicht van Houten' Hilde de Groot gelooft niet in drammen (persoonlijk portret)

AD 16-03-19 Energiecollectief: 'Tijd is rijp voor windmolens in Wijk bij Duurstede'
Energiecollectief EWEC (Eigen Wijkse Energie Coöperatie) haalt zijn plan voor een groter windmolenpark op Wijkse bodem weer uit de kast. Bij de coalitieonderhandelingen dicteerde de VVD dat er tot 2022 geen windmolens in Wijk komen. Na het 'dictaat van de VVD' stopte EWEC vorig jaar de plannen in de ijskast. "Als de gemeenteraad er nu wel oren naar heeft, halen we het er weer uit. Het mooie van onze manier van werken is dat onze coöperatie van, voor en door de inwoners is." Het windmolenpark Goyerbrug in Houten, net over de gemeentegrens met Wijk, omvat vier windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Eén ervan komt aan de Houtense kant van de brug, drie aan de Wijkse kant. Ernaast is op Wijkse bodem ruimte voor nog eens acht windmolens. Met twee of drie zou de rij aan de Lekzijde van het kanaal afgemaakt kunnen worden terwijl er aan de Cothense kant tussen de brug en industrieterrein Broekweg plek is voor vijf. 

AD 13-03-19 Houtenaren naar de rechter: 'Windmolens die stil staan zijn een doorn in het oog'Nu de plaatselijke politiek heeft besloten de regels rond Windpark Houten niet te versoepelen, stapt een groep bewoners naar de rechter om dit alsnog af te dwingen.

AD 13-03-19 Houtense molens gaan niet harder draaien
De Houtense politiek heeft besloten vast te houden aan de zogenoemde maatwerkvoorschriften voor Windpark Houten. 

't Groentje Wijks Nieuws 13-03-19 Inwonersprotest windmolenpark Houten
Een groep van ongeveer dertig bezorgde inwoners van Houten heeft geprotesteerd tegen de komst van een windmolenpark. Dinsdagavond was de eerste van drie informatiebijeenkomsten over de vier turbines die geplaatst moeten worden in het buitengebied bij 't Goy.

't Groentje Bunniks Nieuws 13-03-19 Dynamische informatiebijeenkomst windpark Goyerbrug Vlakbij de plaats waar de locatie voor windpark Goyerbrug, vond de eerste van drie informatiebijeenkomsten plaats. Meer dan tweehonderd mensen waren naar deze bijeenkomst gekomen. Velen om zich te laten voorlichten, maar ook veel omwonenden die al goed geïnformeerd waren en vooral de discussie aangingen.

't Groentje 10-03-19 Omroep Houten dient wob-verzoek in
Houtens Nieuws - Bunniks Nieuws - Wijks Nieuws - Omroep Houten heeft recent een zogenaamd wob-verzoek ingediend bij de gemeenten Houten, Bunnik, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede over de bestuurlijke besluitvorming rond de locaties en plaatsing van windmolens. ,,Het doel is om te komen tot een bestuurlijk debat hierover'' zegt Paul van Ruitenbeek, voorzitter van Omroep Houten. In eerste instantie was er bereidheid van de meeste bestuurders om hieraan mee te werken. Volgens Van Ruitenbeek werd het ambtelijk echter niet raadzaam gevonden dat een omroep rechtstreeks in gesprek gaat met bestuurders over dit 'gevoelige onderwerp'. De weigering van de bestuurders is voor de omroep aanleiding een onderzoek te starten met als hoofdvraag: 'Welke contacten zijn er tussen de gemeenten als het gaat om het plaatsen van windmolens en welke rol heeft de provincie daarin?'.

AD 09-03-10 Omwonenden: trek de stekker maar helemaal uit Windpark Houten
Omwonenden hebben bij de gemeente een formeel verzoek ingediend om de vergunning voor Windpark Houten in te trekken. De strenge voorschriften die hen tegen geluidsoverlast moeten beschermen, worden volgens hen met voeten getreden. ,,Als een vergunning niet kan worden nageleefd, dan moet je hem intrekken’’, vindt woordvoerder Maurice Bakker. Dinsdagavond 12 maart vergadert de gemeenteraad over een voorstel om de molens te laten draaien volgens de oorspronkelijke strenge 'maatwerkvoorschriften', omdat een proef met een alternatief draaischema (overdag wat meer, 's nachts wat minder) niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. D66 vindt de proef juist wel geslaagd en stelt voor het alternatieve draaischema permanent in te stellen. Zij waarschuwen dat de exploitant naar de rechter kan stappen om de beperkende voorschriften helemaal van tafel te vegen.

NOS 09-03-19 Meer windmolens en zonneparken maar alleen met steun van burgers
De NOS analyseerde 161 verkiezingsprogramma's van bijna alle landelijke en regionale partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Een derde van de partijen (55) is tegen nieuwe windparken op land. Ruim een kwart (46) is tegen het aanleggen van zonneparken op landbouwgrond. Voor de meeste andere partijen is er één belangrijke voorwaarde: zonder steun van de omgeving wordt er geen windmolen of zonnepark meer gebouwd.

AD 08-03-19 Wethouder Marchal sluit ook windmolens in Wijk bij Duurstede niet uit
Marchal: "In Wijk moeten we binnenkort aangeven hoe we in 2023 16 procent van de energie duurzaam opwekken. En vervolgens hoe we Wijk in 2030 klimaatneutraal hebben. In de regio moeten we met andere gemeenten energieafspraken maken. (...) We zullen het ook over windmolens moeten hebben, ook al is het w-woord beladen."

Wijk Nieuws 't Groentje 08-03-19 Bij 150 hectare zonnevelden trekt Marchal zelf geel hesje aan
Met een gedeputeerde op bezoek, een grote groep actievoerders GEEN windpark Goyerbrug op de publieke tribune, een D66 motie om windturbines niet langer taboe te verklaren, en een D66 motie van wantrouwen, werd het dinsdag 5 maart een bloedstollende raadsavond. Het lukte de coalitie de gelederen ‘winddicht’ gesloten te houden. Wethouder Hans Marchal (PCG) noemt de motie van wantrouwen van D66 een te zwaar middel.

Persbericht Windpark Goyerbrug 08-03-19 Windpark Goyerbrug organiseert informatiebijeenkomsten
Op 12, 13, en 14 maart 2019 organiseert Windpark Goyerbrug informatiebijeenkomsten over zijn initiatief om vier windturbines aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede te realiseren.

Wijks Nieuws 't Groentje 06-03-19 D66 dient motie van wantrouwen tegen college van Wijk bij Duurstede in 
De hele batterij aan vragen over de mediastrategie die D66 stelde tijdens een interpellatiedebat in de raad, zijn door wethouder Hans Marchal (PCG) niet bevredigd beantwoord, zo meent D66. Daarom besloot D66 fractievoorzitter Van Asperdt een motie van wantrouwen tegen het hele college in te dienen. Deze motie wordt op dinsdag 26 maart in stemming gebracht. Het ziet er niet naar uit dat nog meer partijen, dan D66 (één zetel), voor deze motie gaan stemmen.

Wijks Nieuws 't Groentje 05-03-19 Teleurstelling op publieke tribune over windmolens
Een overvolle publieke tribune in de raadszaal van Wijk bij Duurstede heeft met veel gegrom en teleurstelling aangehoord dat er juridisch weinig te halen is om windpark Goyerbrug tegen te houden. Zowel de Electriciteitswet, als de Provinciale Structuurvisie maken dit windpark mogelijk. Ook al zal zou de gemeente Houten nee zeggen, dan nog zegt de provincie ja - zo zei gedeputeerde Pim van den Berg.

Wijks Nieuws 't Groentje 05-03-19 Storm blaast over windenergie; wethouder duurzaamheid Marchal zit klem
Sinds wethouder Marchal meldde het verzet tegen Windpark Goyerbrug te willen staken, staan de politieke verhoudingen op scherp. Sprak Marchal wel namens het college? D66, voorstander van windmolens, zoekt met een interpellatie het breukvlak in de coalitie op. Een terugblik op een paar stormachtige dagen.

Wijks Nieuws 't Groentje 03-03-19 D66 pakt door: mediapark windpark onderwerp van interpellatie
D66 heeft een interpellatiedebat aangevraagd. Dit gaat over de media-strategie rond windenergie en uitlatingen die afgelopen week zijn gedaan in het AD en bij Omroep Houten. Sprak wethouder Hans Marchal (PCG) wel namens het hele college? Afhankelijk van antwoorden op een hele batterij aan vragen vraagt D66 het college mogelijk om op te stappen.

Wijks Nieuws 't Groentje 03-03-19 Wethouder Hans Marchal: "Kans dat we windpark Goyerbrug tegen kunnen houden is nul" 
Wethouder Hans Marchal (PCG) wil het verzet tegen Windpark Goyerbrug staken. Hij laat zijn rol van Don Quichote varen en hij is tot inkeer gekomen: ,,Het is verspilde energie en een verspilling van gemeenschapsgeld”, concludeert Marchal na een gesprek met gedeputeerde Pim van den Berg en wethouder Hilde de Groot van Houten.

Styloblog 02-03-19 Wijkse wethouder wijkt... wellicht
Wethouder Hans Marchal (PCG) van de gemeente Wijk bij Duurstede spreekt berichten tegen dat hij ineens vóór windmolens is. Hij wil zich houden aan het coalitie­akkoord en dat betekent in deze raadsperiode geen windmolens op Wijks grondgebied. Hij zei dit zaterdag in het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Hij blijft ook bij zijn bezwaren tegen het geplande windpark Goyerbrug aan de Houtense kant van de gemeentegrens, maar vindt het bij nader inzien niet zinvol om zich daar juridisch tegen te verzetten.

AD 02-03-19 VVD in Wijk bij Duurstede houdt voet bij stuk: 'Bij ons geen windmolens'

Persbericht coalitiepartijen Wijk bij Duurstede 02-03-19 Coalitieakkoord staat
In tegenstelling tot berichtgeving in de media stelt de coalitie van VVD-GL-PCG dat er deze collegeperiode geen sprake zal zijn van windmolens op grondgebied van de gemeente Wijk bij Duurstede.

AD 01-03-19 [datum onzeker] Wijkse politiek niet meer geloofwaardig [afbeelding, jpg]

AD 01-03-19 Teleurstelling over Wijkse wethouder die plotseling vóór windmolens is
Tegenstanders van windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn onaangenaam verrast en zwaar teleurgesteld over de nieuwe visie van de Wijkse wethouder Hans Marchal. Voorstanders zijn blij.

AD 28-02-19 Wethouder Marchal: Wijk staakt verzet tegen windmolenpark in Houten
De Wijkse wethouder Hans Marchal (PCG) vindt het zinloos om tot de Raad van State te gaan procederen tegen de bouw van vier windturbines bij de Goyerbrug in Houten. Ook wil hij het coalitieakkoord in Wijk openbreken om ‘op zijn minst’ te gaan praten over de bouw van windmolens op Wijks grondgebied.

RTV Utrecht 28-02-19 Wijk bij Duurstede staakt verzet tegen Houtens windmolenpark
ook in: Wijks Nieuws 't Groentje 01-03-19

Wijks Nieuws 't Groentje 27-02-19 Jongeren hebben gelijk: voor windmolens
Raadspraat van Bart van Asperdt (fractievoorzitter eenmansfractie D66 Wijk bij Duurstede) Wat D66 mag het windpark Goyerbrug met vier windmolens op Houtens grondgebied er komen. Sterker nog, zij zien het als een kans om bij dit initiatief aan te sluiten door er nog twee identieke molens bij de plaatsen op Wijk grondgebied.

Bunniks Nieuws / Houtens Nieuws 't Groentje 25-02-19 Initiatief zonnepark aan Oostromsdijkje Na het plan voor een zonnepark aan 't Groenedijkje in 't Goy is er nu een initiatief voor een dergelijk plan aan het Oostromsdijkje. Solarcentury wil daar een zonnepark ontwikkelen van circa 16 hectare groot met ongeveer 46.000 zonnepanelen. Na realisatie kan dit park de jaarlijkse stroom leveren voor bijna 4.000 huishoudens. 

Persbericht Provincie Utrecht 22-02-19 Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs
Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in Groenekan. In Utrecht werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de agrariërs toe naar een energieneutrale melkveesector. De inzet is dat de sector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Persbericht D66 20-01-19 Waarom blijft Windpark Houten draaien volgens oude programma? 
Van half april tot half juli 2018 is bij wijze van proef volgens een speciaal draaiprogramma gedraaid. Uit metingen blijkt dat gedurende de proefperiode van drie maanden 33% meer energie is geproduceerd. Alle 862 huishoudens binnen een straal van 1000 meter rond het windpark zijn door de Universiteit Utrecht uitgenodigd voor een belevingsonderzoek. Ruim 25% van de huishoudens (220 respondenten) deed mee aan de enquête. De Universiteit Utrecht concludeert dat tijdens dit speciale programma de ervaren geluidshinder als geheel niet is toegenomen, maar ook niet is afgenomen, dit geldt ook voor de nachtelijke uren. Toch besloot de wethouder het oude draaiprogramma te willen handhaven. Zij baseert dit besluit op enkele huishoudens die heel dicht bij de windmolens wonen en wel een toename van geluidshinder hebben ervaren. D66 zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen met als doel dat de maatwerkvoorschriften op basis van het speciale draaiprogramma worden aangepast. De beoogde aangepaste maatwerkvoorschriften leiden tot meer energieopbrengst, minder geluidsoverlast en betere bescherming van bewoners. D66 vreest dat als de huidige maatwerkvoorschriften gehandhaafd worden, deze door Eneco of andere partijen aangevochten worden bij de rechter.

AD 19-02-19 D66 wil strenge regels rond windmolens aanpassen
D66 in Houten vindt dat de extra strenge eisen volgens welke Windpark Houten mag draaien, aangepast mogen worden. D66 is hiermee één van de weinige, zo niet de enige politieke partij in Houten, die hiervoor kiest. Dit bleek vanavond tijdens een evaluatie van Windpark Houten, waar voor- en tegenstanders van een versoepeling van het draairegime het woord voerden. 

AD 15-02-19 Eneco: 'Laat windmolens in Houten voortaan maximaal draaien'
Eigenaar Eneco wil dat de omstreden windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Houten voortaan optimaal mogen draaien. Daarvoor moeten de extra strenge eisen worden afgeschaft, die ooit zijn ingesteld om burgers te beschermen tegen geluidsoverlast en slagschaduwen. * Zie ook: Styloblog 15-02-19

Bunniks Nieuws 't Groentje Feestelijke opening Buurtstroom Bunnik
Buurtbewoners hebben samen een zonnestroomcentrale met 216 zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf in Bunnik gerealiseerd. Op vrijdag 15 februari is de feestelijke opening 

Wijks Nieuws 't Groentje 08-02-19 Betaalbaar op weg naar gasloos Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Wethouder Hans Marchal en projectmanager Aardgasvrije woningen Noorderwaard-Noord, Bram de Deugd, vertellen wat de gemeente doet om mensen op weg te helpen. 

AD 05-02-19 Houtenaren slapen niet beter van windmolens die 's nachts langzamer draaien
De drie turbines in Windpark Houten blijven draaien onder dezelfde strenge voorwaarden die ook de afgelopen jaren van kracht zijn geweest. Vorig jaar draaiden de windmolens drie maanden lang volgens een aangepast programma: overdag ietsje harder en in de nacht juist een beetje minder. De proef gaf geen duidelijke verbetering. 

Wijks Nieuws 't Groentje 04-02-19 Hoe zit het nou precies met Windpark Goyerbrug
t Groentje laat deze week Ruben Berendts, initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug, aan het woord.
Uitgebreide versie 06-02-19 Hoge turbines vangen veel wind in Wijks Nieuws, Bunniks Nieuws en Houtens Nieuws. 

Wijks Nieuws 't Groentje 02-02-19 Kleine windmolen op agrarisch bedrijf interessant? 
Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) interessant is voor uw bedrijf? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 21 februari in Boerderij Fortzicht te Groenekan op www.lami.nl/agenda.

Houtens Nieuws 't Groentje 29-01-19 Ingezonden brief: Houten wind(t)
Het lukt Houten nooit om de afgesproken milieu doelstelling te halen als we er niet voor kiezen om windmolens te laten draaien. - http://www.redelijkhouten.nl/

Wijks Nieuws 't Groentje 17-01-19 Windpark Goyerbrug ligt gevoelig in Wijk 
Dat de aanvraag voor vier megawindmolens afgelopen zaterdag door Ruben Berendts is ingediend, hoorde wethouder Marchal (PCG) dit weekend van de Houtense wethouder Hilde de Groot in een mail. Marchal is er niet blij mee en zoekt naar de juiste vervolgstappen. Vooral de gekozen locatie ligt gevoelig in Wijk. Nu de aanvraag is ingediend gaat het Wijks gemeentebestuur zich beraden op stappen voor de vervolgfase. De gemeenteraad is vrij stellig en wil doorgaan met de protesten tot aan de Raad van State.

AD 15-01-19 Ondernemer wil vergunning voor windpark Goyerbrug
Houtenaar Ruben Berendts heeft bij de gemeente Houten de aanvraag voor een vergunning ingediend om vier megagrote windmolens te mogen plaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Goyerbrug in Schalkwijk. ,Met de turbines kan Windpark Goyerbrug jaarlijks 67 GWh aan duurzame energie produceren. Dat is genoeg om het totale huishoudelijk elektrisch verbruik van de gemeente Houten van 60 GWh per jaar te verduurzamen’’, laat de ondernemer weten in een persverklaring.

Wijks Nieuws 't Groentje 15-01-19 Windpark Goyerbrug dient vergunningaanvraag in bij gemeente
Windpark Goyerbrug BV heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Houten om vier windmolens te mogen bouwen. Het windpark kan jaarlijks 67 GWh produceren, genoeg voor het totale huishoudelijk elektrisch verbruik van gemeente Houten van 60 GWh per jaar. Het is de bedoeling dat één van de vier turbines eigendom van omwonenden wordt, zodat zij meeprofiteren in de opbrengst.  

De Gelderlander 08-01-19 Informatieavond voor alle Culemborgers over Houtense windmolens
Op de infoavonden in Houten en Wijk bij Duurstede waren alleen de 45 Culemborgers uitgenodigd die binnen een straal van 2500 meter van de molens wonen. Andere bewoners wisten van niets. Collegepartij Culemborg van Nu heeft daar vragen over gesteld. De gemeentes Houten en Culemborg gaan nu ook de Culemborgers verder informeren. 

RTV Utrecht 20-12-18 Mogelijk windpark Goyerbrug krijgt stillere turbines
De windmolens die de Houtense ondernemer Ruben Berendts bij de Goyerbrug in het buitengebied van 't Goy wil plaatsen worden de stilste en modernste die er op dit moment zijn. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Om een vergunning te krijgen voor de bouw moet wel uitgebreid getoetst worden of de molens schadelijk zijn voor de omgeving. Dat komt omdat het vermogen van de nieuwe turbines veel hoger is dan bestaande molens.

RTV Noord 19-12-18 Raad van State vernietigt plannen voor windpark bij Delfzijl
De Raad van State blokkeert de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid met 16 turbines. De molens maken teveel lawaai en slagschaduw. De omliggende woningen mogen niet als bedrijfswoningen worden aangemerkt, omdat ze geen bedrijfsmatige link hebben met het windpark. Het zijn gewone woningen die volgens de wettelijke normen moeten worden beschermd. 

Houtens Nieuws 't Groentje 12-12-18 Verzoek opheffen maatwerk
'Redelijk Houten' heeft, samen met een obligatiehouder en U-wind, bij de gemeente een verzoek ingediend om de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten buiten werking te stellen. Aanleiding daarvoor is dat de windmolens met name overdag vaak onnodig stilstaan. Bovendien is er geen goede wettelijke basis voor de maatwerkvoorschriften.

Wijks Nieuws 't Groentje 29-11-18 Zonneveld nabij kern Cothen
Aan de rand van de kern Cothen hebben Sunvest en Vernooij Fruit (Trechtweg 10) plannen voor een veld met zonnepanelen van 11 hectare.

Culemborgse Courant 28-11-18 Vragen over 'extreem grote' windmolens bij Goyerbrug
Peter Bos (Culemborg van Nu) stelt tijdens het vragenhalfuurtje vragen aan de wethouder over de 'extreem grote' windmolens bij Goyerbrug in het zicht van Culemborgers. Wethouder Joos Reus zal niet bij voorbaat protesteren, want elke gemeente moet de klimaatdoelstellingen halen. Ook Culemborg streeft naar windmolens met een zo groot mogelijk vermogen. 

Houtens Nieuws 't Groentje 28-11-18 Geheimhouding bij draagvlakonderzoek
Ingezonden brief van Dick van den Berg met reacties van de gemeente Houten, Ruben Berendts van Blue Bear Energy en Tijm Corporaal (fractievoorzitter Groen Links Houten). De briefschrijver stelt dat dhr. Behrendts van Blue Bear Energy omwonende tegenstanders van windpark Goyerbrug als ‘compensatie’ voor alle overlast en dalende huizenprijzen gratis stroom en geldbedragen aanbied, volgens zijn bron op voorwaarde van geheimhouding.

Houtens Nieuws 't Groentje 16-11-18 Windpark Goyerbrug: "Alles is al beklonken"
Dat alles al beklonken is, was de indruk van een groot aantal omwonenden bij de gespreksavond over windpark Goyerbrug. In centrum ‘De Ploeg’ in ‘t Goy waren ruim 50 belangstellenden aanwezig waaronder een aantal politici. Belangrijkste vraagstukken waren het draagvlak, de locatie en de mate waarin het proces nog te beïnvloeden is.

AD 16-11-18 Weinig hoop voor bewoners: windmolens bij Goyerbrug gaan er hoogstwaarschijnlijk komen
De eerste vraag op de bewonersavond over windpark Goyerbrug luidde of de zaak eigenlijk niet allang beklonken is? Met haar antwoorden kon de Houtense wethouder Hilde de Groot (GroenLinks) de aanwezigen weinig hoop bieden dat het naderende schip nog op een andere koers kan worden gebracht. ,,De ondernemer heeft een sterke zaak.”

The Post Online 12-11-18 Windmolens; zo chanteert de provincie Utrecht de gemeenteraad van Houten Column van René Dercksen, PVV-fractievoorzitter PS Utrecht.

AD 03-10-18 Ruimte voor tien tot achttien windmolens in gemeente Bunnik
De gemeente Bunnik is ruimte voor tien tot achttien windmolens. Dat blijkt uit een verkenning in een rapport van Pondera Consult. Een locatie waar vier tot zes turbines met potlood zijn ingetekend, grenst aan 't Goy van de gemeente Houten. 

AD 26-09-18 (Utrecht) Wethouder wekt woede met 'verspreking'
De Utrechtse VVD is boos op wethouder Lot van Hooijdonk (GL). Die beweert in een interview dat het vaststaat dat er in Polder Rijnenburg windmolens komen. Volgens de VVD klopt daar niets van en moet er nog een besluit komen over vier verschillende varianten van duurzame energie-opwekking. Inmiddels heeft Van Hooijdonk gezegd dat ze zich heeft versproken. Waar ik 'een participatieproces rond een windmolenpark' zeg, bedoel ik het proces rondom het opwekken van grootschalige energie.

AD 26-09-18 (Utrecht) Wethouder Van Hooijdonk onder vuur na uitspraken over windmolens
Omwonenden van polder Rijnenburg en de VVD in Utrecht zijn verbolgen over uitspraken van wethouder Lot van Hooijdonk over de komst van windmolens in het gebied. In een tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks zegt ze dat het al zeker is dat de turbines worden geplaatst.

Houtens Nieuws 't Groentje 24-09-2018 Voor vanmiddag debat aangevraagd bij Provincie over windmolenpark Goyerbrug
De SGP-fractie heeft deze zomer tot twee keer toe schriftelijke vragen gesteld over de onduidelijkheid die in Houten is ontstaan over een mogelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) om het initiatief Windpark Goyerbrug in Houten af te dwingen. Wat de SGP betreft moet het debat gaan over de wijze waarop de gemeenteraad van Houten en omwonenden op dit moment met de rug tegen de muur worden gezet, door te stellen dat het plan hoe dan ook doorgaat omdat de provincie met een PIP komt als de gemeente geen medewerking wil verlenen. 

Houtens Nieuws 't Groentje 21-09-2018 Windmolens Goyerbrug, een megalomaan particulier project 
Ingezonden door Geert Jager, publicist, Houten. Het valt moeilijk in te zien hoe vier megalomane windmolens van elk 250 meter hoog bijdragen aan een "landschappelijk en recreatief aantrekkelijk en kwalitatief buitengebied". Deze gigantische molens zullen tot op zeker 20 kilometer afstand de horizon vervuilen. En er zijn alternatieven. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om te gaan participeren in de windmolenparken op de Noordzee?

AD 31-08-18 Houten steekt ton in communicatieplan voor tweede windpark
De gemeente Houten trekt een ton uit voor communicatie en inspraak rond de mogelijke bouw van het tweede windpark met vier turbines bij de Goyerbrug. 

De Gelderlander 12-07-18 Houten in gesprek met de buren Wijk en Culemborg over windmolens
De gemeente Houten is gesprekken begonnen met buurgemeenten Wijk bij Duurstede en Culemborg over de mogelijke plaatsing van windmolens bij de Goyerbrug op Houtens grondgebied. Culemborg, aan de andere kant van de Lek, is de dichtstbijzijnde kern.

Wijks Nieuws 't Groentje 11-07-18 Gratis stroom van windmolen Goyerbrug
Omwonenden van Windpark Goyerbrug die op 500 meter afstand van de windturbine wonen krijgen gratis stroom. Woon je op 1500 meter, dan is 25 procent gratis. Voor de Wijkse politiek is dit echter geen gelopen race. Het Wijks college moet bezwaar gaan maken in Houten.

AD 01-06-18 Omwonenden Goyerbrug maken zich op voor strijd tegen 'windmonsters'De Stichting Leefbaarheid Buitengebied Houten bestond al, maar leidde een slapend bestaan. Nu windenergie weer hoger op de politieke agenda is geklommen, hebben omwonenden van de Goyerbrug deze stichting weer tot leven gewekt: samen sterker dan ieder voor zich, tenslotte. Uit een vorig jaar gehouden enquête bleek dat van de 37 betreffende gezinnen 89 procent tegen de komst van de molens is.

Wijks Nieuws 't Groentje 23-04-18 Stiekem toch windmolens? 
Het CDA is tegen windmolens in Wijk bij Duurstede en maakt zich tijdens de formatie zorgen dat via de startnotitie participatiesproces duurzame energie er toch gekozen wordt voor windmolens. 

Houtens Nieuws 't Groentje 23-01-18 Wij willen geen tweede windpark, er is geen draagvlak bij omwonenden! 
In 2017 is een enquête gehouden onder 37 huishoudens die zich binnen een straal van 1 kilometer bevinden van het beoogde 2e windpark bij de Goyerbrug. Daaruit bleek dat 19% niet bekend was met de plannen. Op de vraag "Hoe staat u tegenover de beoogde aanleg van het windpark Goyerbrug" blijkt dat 89% tegen is en 11% gaf aan neutraal te zijn.

Samen Duurzaam Nieuwegein 20-05-16 Interview wethouder Peter Snoeren over duurzaamheid in Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein staat er in de provincie Utrecht niet alleen voor een uitdagende taak. ,,Met zestien gemeentes in de provincie wisselen we kennis uit’’, sluit Snoeren af. ,,We moeten natuurlijk niet allemaal dezelfde projecten starten, maar juist leren van de ervaringen die bij projecten in andere gemeentes worden opgedaan. 

Terug naar pagina Windmolens