donderdag 11 januari 2007

Europese grondwetten

"De constitutie van de Europese Unie en de constituties van de lidstaten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Met zijn allen vormen zij een samengestelde constitutie van Europa." Dit zegt prof. dr. Leonard Besselink. Op 10 januari aanvaardde hij de leerstoel Europees constitutioneel recht aan de Universiteit Utrecht. In zijn oratie ging professor Besselink in op de wijze waarop Europa zich in constitutioneelrechtelijk opzicht ontwikkelt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten