dinsdag 5 augustus 2008

Burgerlijk huwelijk

In Nederland mogen geen godsdienstige huwelijksplechtigheden plaats hebben, zonder dat het huwelijk eerst ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken. Degene die de plechtigheid uitvoert, kan een geldboete krijgen of bij herhaling een gevangenisstraf tot twee maanden. Dagblad Trouw bepleit vandaag in zijn commentaar voor een strikte uitvoering van deze wet, nu islamitische geestelijken er de hand mee lichten. Minister van Justitie Hirsch Ballin ziet meer in voorlichting en dialoog. Trouw benadrukt de bescherming die het burgerlijk huwelijk biedt.

De wet geldt voor iedereen en is bedoeld om de zwakkere te beschermen, dat ben ik met Trouw eens. Maar ik ben nooit een voorstander geweest van deze 'napoleontische' wetgeving en het burgerlijk huwelijk als een door de overheid bepaald instituut. Wat mij betreft wordt een ‘burgerlijk’ huwelijk gesloten tussen burgers in hun eigen gemeenschap. Zij kunnen zelf in vrijheid hun onderlinge contracten bepalen, binnen (ruime) wettelijke grenzen. Modelcontracten kunnen behulpzaam zijn.

Vanaf de zestiger jaren wordt het burgerlijk huwelijk massaal genegeerd. Daarmee heeft het rite-verbod een veel bredere werking gekregen. Op zich ben ik het er mee eens dat nu de strafbepaling er is, deze ook gehandhaafd moet worden. Trouw wijst op de risico’s van ongehuwd samenwonen en wil dit actief bestrijden door hen die dit samenzijn ‘zegenen’ of ‘sanctioneren’ als valse profeten of kwakzalvers te bestraffen. Zelf zie ik het strafrecht niet als het beste middel om het huwelijk of goede samenlevingscontracten te promoten. Dan geloof ik toch meer in voorlichting en dialoog.

Bron: Trouw, 05.08.08, Minister mag burgerlijk huwelijk niet zomaar op losse schroeven zetten; zie ook Trouw, 04.08.08, Islamitisch huwelijk biedt uitkomst voor jonge moslim; NRC Next 28.07.08: Steeds meer kinderen buiten huwelijk geboren


Styloblog 05.08.08: Burgerlijk huwelijk 

Burgerlijk Wetboek Artikel 68 

Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken. 

Wetboek van Strafrecht Artikel 449 

1. De bedienaar van de godsdienst die, voordat partijen hem hebben doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken, enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie worden opgelegd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten