vrijdag 27 februari 2009

Mens genoeg voor dynamiet

In Radboud info bespreekt Stefan Waanders het boek van Anton Houtepen Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie. Houtepen citeert een folder waarin de mens benaderd wordt als 50 liter water, 14 kilo bot, ruim een kilo huid en kilo's vet naar keuze, voorts een hoeveelheid fosfor voor 6000 lucifers, ijzer voor 10 spijkers van 3 cm, kalk genoeg om een plafond te witten, glycerine genoeg voor 15 kg dynamiet, 20 eetlepels keukenzout en een half pond suiker. Dat is een cynische beschrijving, aldus Houtepen, waarin helemaal niets over de eigen aard van de mens gezegd is. De mens wordt pas echt mens als hij ontdekt dat de mens het woord gekregen heeft, het hoogste woord over alles wat leeft.

Anton Houtepen, Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie, uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2006, € 27,50.

Sinds zijn emeritaat heeft Houtepen de tijd gekregen zijn inzichten te verwerken in een theologische antropologie. Deze publicatie reikt terug tot colleges die hij als bijzonder hoogleraar van de Radboudstichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gegeven heeft.

Bron: Steef Waanders in Radboud info nr. 79 [27.02.09], kwartaaluitgave van Radboudstichting, een wetenschappelijk onderwijsfonds. De leeropdracht voor de bijzondere leerstoelen van de Radboudstichting luidt "de katholieke levensbeschouwing betrekken bij de vorming van studenten".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten