dinsdag 9 november 2010

Zijn woning

Gisteren wilde ik een reactie plaatsen op de website Joop.nl, maar wat ik gisteren en vandaag ook probeerde, het lukte mij niet om in te loggen. Daarom plaats ik mijn reactie nu maar op mijn eigen weblog.

Het gaat om dit bericht:
"Het gerechtshof in Den Haag heeft de ontruiming van kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden verboden. Dat meldt de NOS maandag. De nieuwe anti-kraakwet geeft krakers niet de gelegenheid naar de rechter te stappen als een ontruiming dreigt. Volgens het hof is de wet daarmee in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gerechtshof in Den Haag wijst op uitspraken van het Europees Hof waarin staat dat iemand zijn woning niet mag verliezen voordat de rechter daarover heeft kunnen oordelen."

Zie bericht en reacties

Eigenlijk gaat het mij niet om het bericht zelf, maar om de verontwaardigde reacties er onder. Een aantal mensen vindt dat de rechter met zijn uitspraak de eigendom aantast en sommigen vinden dat Nederland daarom uit de EU moet stappen.

Hier volgt mijn reactie:

Het is raadselachtig waarom sommigen vanwege deze uitspraak van de rechter uit de EU willen stappen. Wat heeft het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens met de Europese Unie te maken? Het is geen EU-verdrag of EU-instelling. Ook Europese landen die geen lid zijn van de EU moeten zich aan het mensenrechtenverdrag houden. Uit de EU stappen verandert hier niets aan. Ook kan ik mij niet goed voorstellen dat deze reageerders de mensenrechten (hùn rechten) zouden willen afschaffen.

Dan de kennelijke verwarring over het begrip "zijn woning". Dat zegt niets over de eigendom van het gebouw maar alleen dat iemand daar woont, er "zijn woning" heeft. De rechter heeft bij mijn weten het kraken niet goedgekeurd (noch het inbreken, noch het bewonen) of de krakers van bijzondere rechten voorzien. Daar gaat de uitspraak niet over. Als ze er illegaal wonen, zullen ze er straks alsnog worden uitgezet.

Het gaat er volgens mij in deze uitspraak alleen om dat de uitvoerende overheid (gemeente, politie) iemand niet uit zijn woning kan zetten zonder controlemogelijkheid door de rechterlijke macht. Volgens de rechter is dat niet helder geregeld in de wet of in het justitiebeleid.

Zelf verhuur ik, als huiseigenaar, een slaapkamer aan een kamerhuurder. Die kamer is niet mijn woning maar de zijne. Ik mag zijn kamer niet binnengaan, anderen er niet binnenlaten of hem er zonder goede reden uitzetten. Terecht.

Een eerdere huurder van mij is een weekendje vermist geweest, waarbij voor zijn leven werd gevreesd. Toen de technische recherche voor sporenonderzoek kwam, ben ik heel bewust buiten de kamer blijven staan. De politie moest een formulier van binnentreden invullen om de Officier van Justitie te melden dat men zonder toestemming iemands woning was binnengetreden, zodat zonodig rechterlijke controle mogelijk is. Ik kan de politie geen toestemming geven de woning van een ander binnen te gaan, ook niet als ik de eigenaar van het pand ben.

Ik vind, ook als huiseigenaar, die woonbescherming een groot goed. Het belang van deze uitspraak van de rechter is volgens mij niet het beschermen van krakers, maar het garanderen dat de overheid niet ongecontroleerd in ons privéleven kan binnendringen. Dat recht zou ik niet graag willen kwijtraken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten