woensdag 18 april 2012

Terughoudend homo

Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie over homoseksuele vreemdelingen 18-4-2012

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de hogerberoepszaken van drie homoseksuele vreemdelingen zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om de drie mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone een asielvergunning te geven. De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Naar het oordeel van de Raad van State is een nadere uitleg van de Europese richtlijn nodig om uitspraak te kunnen doen in de geschillen tussen de minister en de vreemdelingen. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De hoogste bestuursrechter wil vooral duidelijkheid over de vraag hoe ver de bescherming van homoseksuelen strekt op grond van de richtlijn. In dit verband wil de Raad van State onder meer weten of van de vreemdelingen 'terughoudendheid kan worden verwacht bij het geven van invulling' aan hun homoseksualiteit in het land van herkomst en zo ja, in welke mate.

De behandeling van de hogerberoepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt over het algemeen ongeveer anderhalf tot twee jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in deze zaken.

Lees de volledige tekst van de uitspraken met de zaaknummers 201109928/1/T1 (Senegal), 201106615/1/T1 (Uganda) en 201012342/1/T1 (Sierra Leone). De vragen die de Raad van State in deze soortgelijke uitspraken heeft gesteld, zijn nagenoeg identiek.

Bron: Persbericht Raad van State

http://www.raadvanstate.nl/pers/abonnementenservice/archief/Persberichten_1842012.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten