woensdag 19 december 2012

Geen meerderheid zondagsopenstelling

Door Ytzen Lont, Geen meerderheid; Supermarkten niet open op zondag
in: Trefpunt Houten 19.12.12 p1 en 3

De gemeenteraad heeft besloten de zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels niet te verruimen. Een meerderheid van ITH, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP legde in een gezamenlijke motie vast dat een wekelijkse openstelling van enkele levensmiddelenwinkels op zondagavond niet wenselijk is. Zij voerden hiervoor verschillende redenen aan. Een enquête via het burgerpanel wijst geen meerderheid onder de bevolking uit voor het openstellen van levensmiddelenwinkels op zondag (46% tegen, 39% voor). Ook onder de 47 winkeliers om wie het gaat, is geen meerderheid voor openstelling op zondag te vinden. De Winkelgroep Oude Dorp vreest bij ruimere openstelling een aantasting van het sociale leven van de ondernemer of verlies van omzet als hij besluit om niet mee te doen. De meeste grote supermarkten willen wel open. Er zijn werknemers die liever niet op zondag willen werken. Bij het openstellen van de winkel, kunnen zij onder druk komen te staan om toch op zondag te werken. Veel mensen hechten aan een wekelijkse collectieve rustdag.

VVD, D66 en PvdA willen alle winkeliers zelf laten bepalen of zij op zondag open gaan of niet, zodra dat wettelijk mogelijk is. Dit voorstel haalde geen meerderheid in de raad. Onder de huidige wet kan de gemeente Houten maximaal drie levensmiddelenwinkels toestaan alle zondagen open te zijn, maar er is een ruimere wet in de maak. Anneke Dubbink (PvdA) bracht naar voren dat mensen ook op andere dagen van de week een rustdag kunnen houden. Ze vindt dat Houten mee moet gaan in de ontwikkelingen: “Je kunt geen hek om de gemeente plaatsen. We leven anno 2013. Het huidige Houten heeft meerdere gezichten; het gaat om de vraag wat voor stad je wilt zijn.” Eric van Vliet (D66) probeerde het besluit uit te stellen voor verder overleg, maar dit voorstel werd niet aangenomen. Perjan Moors (VVD) toonde zich teleurgesteld dat geen compromis tussen voor- en tegenstanders mogelijk was en verweet de raad gebrek aan slagvaardigheid. Michel Hofstee (ITH) verwierp de kritiek dat zijn partij de deur naar een compromis had dichtgegooid en vond dat luisterend naar de argumenten een duidelijke keuze is gemaakt.


(342 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten