dinsdag 20 oktober 2015

Bureaucratie

Bij de bestuursrechter in Utrecht heb ik een beroepszaak lopen, waarvoor ik al maanden wacht op een oproep voor de zitting. Eind september heb ik de rechtbank in een brief met bijlagen aanvullende informatie gestuurd. Omdat het om belangrijke en mogelijk doorslaggevende informatie gaat en ik nog niks gehoord heb, vroeg ik vandaag per e-mail om een bevestiging of mijn brief van 28 september bij de rechtbank was aangekomen. De griffier antwoordde dat mijn vraag niet per e-mail kan worden behandeld maar per post moet worden ingediend. Nu zit ik met het probleem dat als mijn post niet zou zijn aangekomen, ik natuurlijk ook niet weet of mijn verzoek om bevestiging daarvan wel aankomt. Ik weet ook niet hoe lang het beantwoorden van brieven bij de rechtbank duurt en wanneer ik mij zorgen moet gaan maken. Ik heb echt wel geduld, maar begin onzeker te worden. Daarom ga ik mijn verzoek om bevestiging nu maar weer persoonlijk naar de rechtbank brengen, zoals ik ook eerder met in te dienen stukken heb gedaan. 

Hier volgt mijn brief aan de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. 

Op 28 september 2015 stuurde ik u een brief met aanvullende informatie over mijn bovengenoemde zaak. Aangezien ik deze brief met bijlagen per post heb verzonden (in tegenstelling tot een aantal eerdere stukken die ik persoonlijk heb afgeleverd bij uw rechtbank, waarbij mij een ontvangstbevestiging werd verstrekt) weet ik niet of deze informatie correct is ontvangen en is toegevoegd aan mijn dossier.

Daarom verzocht ik u vandaag, 20 oktober, per email om mij te bevestigen of mijn brief met aanvullende informatie en bijlagen correct is ontvangen en is toegevoegd aan mijn dossier. In reactie daarop ontving ik per email van 20 oktober een brief van uw griffier waarin deze mij meedeelt mijn verzoek om een bevestiging van ontvangst om veiligheidsredenen niet in behandeling te kunnen nemen. De griffier gaf aan dat ik een verzoek om ontvangstbevestiging van mijn brief uitsluitend per post in een nieuwe brief kan indienen.

Daarom dien ik hiermee opnieuw mijn verzoek in om mij te bevestigen of mijn brief van 28-09-2015 met bijlagen correct door uw rechtbank is ontvangen en aan mijn dossier is toegevoegd.

Aangezien ik uiteraard niet zeker kan weten of dit verzoek per post nu wel bij uw rechtbank aankomt en verzoeken om bevestiging van deze post uitsluitend per brief kunnen worden ingediend, waarover ik dan ook weer onzeker zou zijn of deze wel aankomt, omdat een verzoek tot bevestiging van ontvangst daarvan dan ook weer alleen per brief zou kunnen worden ingediend, zal ik deze brief persoonlijk afleveren bij uw rechtbank en direct om een ontvangstbewijs vragen.

De brief waarover ik ontvangstbevestiging vraag, voeg ik hierbij in kopie bij. Mocht mijn brief van 28-09-15 niet correct zijn aangekomen en nog niet aan het dossier toegevoegd, dan verzoek ik u deze kopie aan het dossier toe te voegen, waarbij ik verzoek voor zover mogelijk de datum van de brief in acht te nemen.

Uw griffier schrijft: “De rechtbank streeft er naar om de mogelijkheden [van elektronisch berichtenverkeer] in de toekomst uit te breiden”. Ik sta van harte achter dit streven en zou het zeer op prijs stellen als prioriteit gegeven wordt aan de mogelijkheid om verzoeken om ontvangstbevestiging per e-mail of mondeling te kunnen doen, waarbij de rechtbank uiteraard zelf bepaalt hoe deze ontvangstbevestiging wordt verstrekt.

1 opmerking:

  1. Beste mijnheer Lont,

    Kunnen we even contact hebben over uw verhaal? Wellicht is het iets voor de krant. Kunt u mij even een mail sturen met een telefoonnummer? Dank!

    Ivar Penris, AD. ivar.penris@ad.nl

    BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.