maandag 13 november 2017

Europese militaire samenwerking

Op 13 november 2017 hebben 23 EU-lidstaten, waaronder Nederland, een gezamenlijke verklaring ondertekend over een permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. De mogelijkheid van militaire samenwerking staat al in het Europese Verdrag van Lissabon. De gezamenlijke verklaring is een eerste stap naar een "permanent structured cooperation" (PESCO). De Europese Raad van ministers moet nog over deze samenwerking beslissen. Dat zou kunnen tijdens de Europese top van 11 december. In de nu ondertekende verklaring staan de principes en het wettelijk kader voor vrijwillige, projectmatige militaire samenwerking tussen verschillende Europese landen. De landen willen meer investeren in gezamenlijke inzet en militaire paraatheid voor de veiligheid en verdediging van het grondgebied en de burgers van de EU. Ook zijn de ondertekenaars een stapsgewijze daadwerkelijke verhoging van hun defensiebudget overeengekomen.

Bron: Europese Raad, persbericht 13.11.17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten