vrijdag 26 januari 2018

De spiegeltjes van Okkie Trooi

FNV: Rutte grijp in bij Europees Octrooibureau om schending rechten werknemers

De FNV heeft minister-president Mark Rutte en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees in een brief opgeroepen om in te grijpen bij het Europees Octrooibureau (EPO). EPO overtreedt opnieuw de Nederlandse wet. Marieke Manschot, bestuurder FNV Overheid: 'Nederland is als gastland van buitenlandse ondernemingen (mede)aansprakelijk voor de rechten van de werknemers op haar grondgebied en moet daarom ingrijpen om de rechten van werknemers veilig te stellen. Om buitenlandse investeerders aan te blijven trekken en te behouden, dienen daar ook goede arbeidsvoorwaarden tegenover te staan.'

Directie voert schrikbewind
Het EPO is voornemens om vaste dienstverbandcontracten grotendeels af te schaffen, ook als de aard van het werk dit niet vraagt. De contracten voor toekomstige medewerkers worden vervangen door tijdelijke contracten met een maximale duur van 5 jaar, die verlengbaar is. Dit is in strijd met de Nederlandse Wet Werk en Zekerheid. Ook worden personeelsvertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of vakbondsvertegenwoordiging, niet meer betrokken bij het aannamebeleid van nieuwe medewerkers.

'De misstanden bij EPO stapelen zich op', zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV. 'Eerder zijn we al samen met het personeel in actie gekomen omdat het management het personeel intimideerde en kritische mensen direct werden ontslagen. Nu wordt de werknemers ook de zekerheid van een vast contract afgenomen. De Nederlandse regering moet ingrijpen om dit schrikbewind van de directie te stoppen.'

Schending Europese regelgeving
Nederland heeft - net als alle andere lidstaten van de Europese Unie - een verantwoordelijkheid ten opzichte van werknemers die op haar grondgebied werkzaam zijn. Dit betekent onder andere dat werknemers in tijdelijk dienstverband niet slechter worden behandeld dan werknemers in vast dienstverband. Misbruik door over te stappen op bijvoorbeeld enkel opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden moet dus worden voorkomen. De FNV wijst in dit verband ook op schendingen van de Europese regelgeving (Richtlijn 1999/70/EC).

Op 30 januari a.s. wordt in München het voornemen tot het afschaffen van vaste dienstverbandcontracten door EPO besproken. In maart wordt het voornemen voorgelegd aan de Raad van Bestuur van EPO. Elzinga: 'Nederlandse vertegenwoordigers bij EPO zullen bij beide bijeenkomsten aanwezig zijn. Het is bij uitstek het moment om de inbreuk op de rechten van de werknemers aan de orde te stellen.'

Bron: Persbericht FNV 26-01-2018

Dit persbericht kwam zojuist bij mij binnen en heb ik direct ongewijzigd geplaatst. De door mij aan het bericht meegegeven titel verwijst naar een kinderserie uit mijn jeugd over de uitvinder Okkie Trooi met zijn onafscheidelijke door hem uitgevonden toverkoffertje. Als hij het koffertje opent, komen er meestal krentenbollen uit. Maar wanneer hij daarmee op een keer het vege lijf probeert te redden als inboorlingen hem gaar willen koken in een grote pot, dan komen er alleen maar spiegeltjes uit de koffer. De inboorlingen bijten er in maar ze lusten de spiegeltjes niet en Okkie Trooi dreigt alsnog opgegeten te worden. Dan ineens zien ze voor het eerst zichzelf. Een primitief en denigrerend koloniaal verhaal, waar wij als kinderen van genoten maar dat wij inmiddels achter ons hebben gelaten. Helaas blijkt het Europees Octrooibureau het primitieve denken van Okkie Trooi nooit te zijn ontgroeid. - Ytzen

2 opmerkingen:

  1. Ik denk dat de waarheid hier iets wordt vertekend. Het EPO, net als bijvoorbeeld interpol, OPCW en ICJ, is een internationale organisatie. Werknemers van internationale organisaties hebben vaak een speciale semi-diplomatieke status, en ze werken strikt genomen niet op Nederlands grondgebied. Ik heb zelf vier jaar in Duitsland bij een internationale organisatie gewerkt, met als voordeel dat ik geen premies en belasting hoefde te betalen, en als nadeel dat ik alleen tijdelijke contracten kreeg en geen enkele sociale zekerheid. Ik kon wat spaargeld meenemen naar Nederland, maar dat moet ik wel apart zetten om mijn pensioen en AOW-gat te vullen. Voor werknemers van internationale organisaties in Nederland is het bijvoorbeeld ook heel moeilijk een hypotheek te betalen, omdat ze geen gebruik kunnen maken van belastingaftrek.

    Intimidatie en ander misbruik van personeel is natuurlijk niet goed te praten, maar bij internationale organisaties kan wel worden verwacht dat de balans wat meer ligt naar zelfredzaamheid van werknemers dan bij reguliere organisaties. Voor veel van de hoogopgeleide seriele arbeidsmigranten is dat uiteindelijk nog niet zo slecht. Bescherming moeten ze m.i. niet zoeken bij de vakbond, maar in hun eigen kring en ultiem bij de ILO.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Als we de vele berichten over het EPO van de afgelopen jaren mogen geloven - en dat beeld kan inderdaad vertekend zijn en de FNV heeft er natuurlijk ook een eigen visie op - is de intimidatie en rechteloosheid van het personeel van het EPO ook de Nederlandse regering al jaren een doorn in het oog, maar kan zij inderdaad niets doen vanwege de diplomatieke status. Naar verluid (maar ik ga ook alleen maar af op de berichtgeving en heb hier niet echt zicht op) maakt de directie van deze organisatie misbruik van die status. Het EPO botst ook regelmatig met de ILO en het huidige bestuur weigert veelal eenvoudigweg uitspraken of regelingen van de ILO uit te voeren. Uiteraard gelden voor EPO-medewerkers andere regels dan voor werknemers naar Nederlands recht en moet zij flexibeler en zelfstandiger zijn, maar ze zijn niet rechteloos.

    BeantwoordenVerwijderen