dinsdag 20 februari 2018

Bronnen rond U10 en Uithoflijn

Bronnen over de dicussie rond U10, provincie Utrecht en Uithoflijn
behorend bij mijn blog: Geschikt of ongeschikt? (20/02/18)

Open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn:”De verkeerde is opgestapt”
(DUIC, 10/02/18)

Tweede open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn: ‘Gemeenteraad doe uw werk’
(DUIC, 16/02/18) - Dit is de belangrijkste bron voor het blog 'Geschikt of ongeschikt'!

Onduidelijkheid over brief tien Utrechtse wethouders rond Uithoflijn; Hoe zit het?
(DUIC, 16/02/18)

Website U10: www.utrecht10.nl

Concept brief U10 (via DUIC) (PDF)

Definitieve brief U10 (via DUIC) (PDF)

Tijdlijn: zo verloopt de politieke crisis om de Uithoflijn
(RTV Utrecht, 16/02/18, doorlopend)

Wezenlijk verschil tussen versies U10-brieven; PvdA Utrecht wil opheldering over gang van zaken
(DUIC, 16/02/18)

Ex-gedeputeerde haalt uit: "Ik ben weggegaan op basis van leugens"
(RTV Utrecht, 15/02/18)

@JVerbeekNijhof: "Ik ben obv leugens weggegaan" (Twitter, 15/02/18)

Vragen gemeenteraad Utrecht over totstandkoming U10-brief
(Stadsbelang, PvdA, VVD, 16/02/18) (PDF)

Agenda en stukken spoedvergadering Provinciale Staten 19/02/18
(overzicht met download-links)

Motie 19 SGP, PVV (G. van Leeuwen, R. Dercksen) (verworpen) (PDF)
"constaterende dat uit naam van tien gemeenten een brief is geschreven aan de provincie, deze brief in werkelijkheid door slechts twee wethouders is gekend, uitspraken in de brief inhoudelijk onjuist zijn, overwegende dat de provincie hierdoor op het verkeerde been is gezet, dit gedrag mogelijk zelfs valt onder het delict dat wordt beschreven in Wetboek van Strafrecht art.225lid 2: valsheid in geschrifte, dit geen manier is om met elkaar om te gaan, dragen het college van GS op krachtig stelling te nemen tegen deze wijze van communiceren vanuit de U10, dat ook in haar reactie (als antwoord op de brief) te verwoorden en een juridische beoordeling van deze werkwijze te formuleren."

Motie 20 (VVD) (Arthur Kocken) (ingetrokken) (PDF)
"constaterende dat de vertraging van de aanleg van de Uithoflijn en de daarmee gepaard gaande kosten voornamelijk veroorzaakt worden door bouwwerkzaamheden in het centrum van Utrecht onder verantwoordelijkheid van het college van B&W van de gemeente Utrecht; overwegende dat de gemeente Utrecht grote schade aan kan richten wanneer zij geen doorrijdbaar stationsgebied oplevert omdat de kosten hiervan voor het grootste deel door de provincie gedragen moeten worden en ten koste gaan van openbaar vervoer in andere gemeenten. (...) het handelen van de gemeente Utrecht van provinciaal belang is - lndeplaatstreding een mogelijkheid is voor de provincie om binnen een gemeente in te grijpen als de gemeente nalaat naar behoren te handelen; verzoekt GS om te onderzoeken in hoeverre indeplaatstreding kan worden toegepast - inzake wet lokaal spoor om verdere vertraging in het stationsgebied te voorkomen - inzake het herstelvan de bestuurlijke verhoudingen in de U10"

Toelichting YL: Bij "indeplaatstreding"neemt de provincie het stuur van de gemeente op een bepaald project over. Dit is bijvoorbeeld eerder gebeurd bij de aanleg van de Limesbaan (N421, aansluiting A12 - Houten-Oost), toen Bunnik en Houten hier niet onderling uitkwamen. De motie is na schorsing door de VVD ingetrokken om GS de gelegenheid te geven in goed overleg te treden met de gemeente Utrecht.

Berichtgeving spoeddebat PS 19/02/18:

(nieuwsbericht van Provinciale Staten, 20/02/18)

Stevig spoeddebat Uithoflijn in de Provincie
(DUIC, 20/02/18)

Statenleden gooien avondje met modder na Uithoflijndebacle
(AD/UN, 20/02/18)

Spoeddebat brief Uithoflijn loopt met sisser af
(RTV Utrecht, 20/02/18) (Twitter: @roelbreet)

Provincie Utrecht houdt gemeente hand boven het hoofd
(AD/UN, 20/02/18)

Nieuwe ontwikkelingen: 

Het duurste stukje trambaan van Nederland
(NRC, 24/02/18)

Storm van kritiek Uithoflijn houdt aan: 'Het lijkt een zootje'
(RTVU, 26/02/18)

Uithoflijn-crisis: Provincie probeerde plooien met BAM glad te strijken
(RTVU, 03/03/18)

Spoeddebat Uithoflijn: "Hoe betrouwbaar is de provincie"
(RTVU, 05/03/18)

Provinciale Staten vergaderen op 19 maart verder over Uithoflijn
(Provincie Utrecht, 06/02/18)
Zie: agenda en stukken * livestream

Spoeddebat over Uithoflijn uitgesteld
(RTVU, 06/02/18)
met lange lijst links naar eerdere berichtgeving van RTV Utrecht

Provinciebestuurder: "Ontslag ambtenaren Uithoflijn heel verstandig"
(RTVU, 06/02/18)Geen opmerkingen:

Een reactie posten