maandag 5 februari 2018

Emigratie naar Australië

Mijn generatie is vandaag 80 geworden. Dat wil zeggen mijn oudste nicht Antsje Tamminga is vandaag jarig, mijn moeder werd vandaag 80 jaar geleden tante. We weten dit zo precies, omdat mijn moeder vaak vertelde dat ze tante werd in de week nadat prinses Beatrix werd geboren. Het is het enige kleinkind dat mijn moeders moeder nog heeft meegemaakt: beppe Jikke overleed aan het einde van datzelfde jaar in december 1938 na een langdurig ziekbed. Haar tweede en derde kleinkind werden in het jaar daarna geboren, de anderen in of na de oorlog. De schare kleinkinderen van beppe Jikke en pake Ytzen bleef groeien, tot de laatste kleindochter in 1966. Een tijdspanne dus van bijna 30 jaar.

Onze nicht woont in het verre Australië. Het gezin emigreerde - met inmiddels vijf kinderen - kort voor haar dertiende verjaardag. Tot mijn verrassing vond ik vandaag voorin een familieboek een lijst met emigranten. Het is een moderne A4-print, waarschijnlijk onderdeel van een langere lijst uit een archief, die ongetwijfeld door mijn (in 2012 overleden) moeder in het boek is gestopt. Mijn moeder, tante Griet, heeft haar broer en de familie in Australië in 1997 bezocht. De lijst bevat een volgnummer, achter- en voornaam, nationaliteit (in alle gevallen: Dutch) en een referentienummer van een groep van 33 emigranten. Volgens deze lijst gaat het voornamelijk om vluchtelingen. Als je de Nederlandse emigranten al zo zou kunnen noemen, dan zouden we vandaag de dag spreken van 'economische vluchtelingen'. En dan ook nog 'bootvluchtelingen'. Ik vond het interessant om dit papier te lezen en zal de inleiding op de lijst hier weergeven:

Immigrant Ships
Ship J.V. Oldenbarnevelt
Departure Port: Unknown
Departure Date: Unknown
Arrival Port: Fremantle, Australia
Arrival Date: 12 Jan 1951

International Refugee Organisation
Group Resettlement to Australia

This passenger list contains individuals and families that migrated to Australia after World War II from various European Countries including Germany, Hungary, Russia, Ukraine, Latvia, Poland, Czechoslovakia, Romania etc. Most passengers are World War II refugees or displaced persons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten