zondag 20 oktober 2019

World Giving Index

Deze maand is de tiende jaarlijkse World Giving Index verschenen. Dit is een door Gallup uitgevoerd onderzoek van de Britse Charities Aid Foundation (CAF). Het rapport is gebaseerd op de Gallup's World Poll, een continu onderzoeksproject in 143 landen, dat bij elkaar zo'n 95% (5,2 miljard mensen) van de wereldbevolking beslaat. In de meeste landen zijn 1000 vragenlijsten ingevuld door een representatieve doorsnee van de bevolking.

De kernvragen van dit onderzoek waren: "Heeft u in de afgelopen maand één van de volgende dingen gedaan: (1) Iemand geholpen die u niet kende en die hulp nodig had? (2) Geld gegeven aan een goed doel? (3) Vrijwilligerswerk gedaan voor een goed doel? Op elk van deze onderdelen is een scorelijst gemaakt en daarnaast een eindscore waarbij de drie onderdelen zijn samengenomen.

Van de 126 landen op de 'eindlijst' staat de Verenigde Staten op de eerste en China op de laatste plaats. Myanmar is tweede, Nieuw Zeeland - dat op alle drie vragen hoog scoort - derde.

Nederland

Nederland staat in de totaallijst op de achtste plaats en scoort vooral goed op vrijgevigheid. Met geld geven aan goede doelen staat Nederland vijfde, na Myanmar, Engeland, Malta en Thailand. 

Liberia en Sierra Leone

Opvallend - en voor mij bijzonder interessant vanwege mijn liefde voor Sweet Salone ofwel Sierra Leone - is de top 3 voor behulpzaamheid. Sierra Leone staat hiermee op de tweede plaats, na buurland Liberia op 1 en vóór de Verenigde Staten op 3. Voor vrijwilligerswerk staat Sierra Leone op de zeventiende plaats en wat betreft geld geven op de 79ste plaats. Dat laatste is niet onbegrijpelijk als je bedenkt dat Sierra Leone één van de armste landen van de wereld is. Maar de mensen daar zijn gewend om elkaar te helpen in nood.

België

België komt op de 42ste plaats (hulpvaardigheid 72ste, vrijgevigheid 30ste, vrijwilligerswerk 39ste). Het verschil tussen deze twee buurlanden is ook in België opgevallen. Het Nieuwsblad wijdt er een artikel aan. Belgen zijn "gieriger" dan de Hollanders, hoe kan dat?

Professor Walter Weyns, socioloog en cultuurcriticus van de Universiteit Antwerpen heeft daar wel een verklaring voor. “Nederland verdient de naam van ‘gierig zijn’ niet als het gaat over liefdadigheid. Zij sluiten dichter aan bij de Angelsaksische wereld en de VS en het ligt een beetje verankerd in die protestantse cultuur om de gemeenschap te ondersteunen met particuliere giften."

De socioloog gaat verder:“Wij Belgen leunen meer aan bij de Latijnse cultuur. We gaan ervan uit dat het openbare leven voornamelijk gestuurd wordt door de staat en daar staan we een beetje huiverachtig tegenover. Die wortels gaan terug tot in de zestiende eeuw. Op die manier zijn wij als individu dus iets minder geneigd om gratuit en gul bij te dragen aan allerlei initiatieven en is onze houding tegenover collectieve verwachtingen anders dan in Nederland. Je merkt dat ook: als een tv-zender een of andere actie opzet, haalt datzelfde project minder op in Vlaanderen dan in Nederland.”

Bronnen: 
Charities Aid Foundation CAF
Word Giving Index 10 (PDF 28p)
Nieuwsblad 19.10.19Geen opmerkingen:

Een reactie posten