vrijdag 11 juni 2021

Woningen voor arbeidsmigranten nodig

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. De verwachting is dat deze groep arbeidsmigranten in de toekomst zal groeien en dat de vraag naar goede huisvesting stijgt. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport is dat er regionale afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen nu en in de toekomst.

Bronnen: 
Bericht Provincie Utrecht, 10-06-21: Voldoende geschikte woningen arbeidsmigranten hard nodig
Rapport Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeente, Provincie Utrecht, 26-04-21 (PDF 40p incl. bijlage). 

Mijn woongemeente Houten wordt zeven keer in het rapport genoemd: 

[p11] "In de CBS Microdata is de werklocatie van werknemers (zoals arbeidsmigranten) geregistreerd als het adres van de werkgever. Voor arbeidsmigranten, die vaak via een uitzendbureau werken, komt het voor dat het werkadres van arbeidsmigranten elders is gelegen aangezien zij door het uitzendbureau tijdelijk bij een of meerdere werkgevers worden uitgezonden. Echter, dit daadwerkelijke werkadres is op basis van CBS Microdata niet bekend. Dit kan een licht vertekend beeld (onderschatting of overschatting) opleveren van het aantal arbeidsmigranten per werkgemeente. Zo zijn in Houten (AB Vakwerk Midden-Nederland) en Renswoude (Workstead) grote uitzenders gevestigd."

[p12] "Zo zijn in de uitzendbranche in Houten 2.650 arbeidsmigranten werkzaam, wat zo’n 86 procent van het totaal aantal werkzame arbeidsmigranten in die gemeente is"

[p15] Houten, aantal geregistreerd: 395
werkt in woongemeente: 45%
werkt elders in Utrecht: 36%
werkt buiten Utrecht 19%

[p30-33] Conclusies en oplossingsrichtingen
(Onderwerpen: woonbehoefte; pendelbalans; regionale aanpak; modellen voor registratie: (1) Westlandmodel met groepsgewijze inschrijving in Basis Register Personen via inschrijfavonden of (2) nachtregistratie door huisvesters); gemeentelijke beleid ("Op dit moment is er maar een deel van de gemeenten dat concreet beleid heft op het gebied van arbeidsmigranten"); draagvlak bewoners.)

[p32] "Rond Houten is veel seizoensgebonden werk (bijvoorbeeld in de fruitteelt), waardoor de prioriteit misschien meer ligt bij het realiseren van kleinschalige (tijdelijke) huisvesting voor piekmomenten."

[p34] bijlage I (jaarlijkse cijfers van 2010 tot 2019)
Aantal arbeidsmigranten naar WERKgemeente
Houten: 355 in 2010 tot 3325 in 2019 (28% jaarlijkse groei).

Aantal arbeidsmigranten naar WOONgemeente
Houten 170 in 2010 tot 395 in 2019 (10% jaarlijkse groei).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten