zaterdag 18 februari 2023

Bogaers-woning

Sander van Scherpenzeel, die alle straatnamen én historische feitjes van Houten en omgeving bijhoudt, attendeert op Facebook op het NTR-programma "Van krot tot Vinexwijk: 100 jaar wonen". Daarin kwamen de Bogaers-woningen ter sprake. Sander herinnert zich met zijn fotografisch geheugen die naam wel eens gelezen te hebben op de bouwtekeningen uit het archief van bouwvergunningen, dat hij in vier jaar tijd bewerkt heeft en hij weet de betreffende woning al snel te vinden. 

De term Bogaers-woning uit de jaren '60 kan ik mij nog wel herinneren. Mijn vader had in die tijd een bouwbedrijf. De Bogaers-woning was een gesubsidieerde woning die maximaal 14.000 gulden mocht kosten. Als ik het mij goed herinner, dan zie ik bij Bogaers-woningen in aanbouw een groot bord staan met in grote letters de naam Bogaers-woning, dus er werd flink mee aan de weg getimmerd.

Bogaers was een voortvarende en progressieve minister (1963-1966) van de KVP, die de woningnood versneld wilde aanpakken. De woningbouw groeide in die tijd enorm. 

Minister Bogaers bracht de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening uit, waar ook Houten als groeikern uit voortkomt. In overdrachtelijke zin zou je dus kunnen zeggen dat heel Houten-Noord uit Bogaers-woningen bestaat (maar niet echt). 

In de Tweede Nota werd er overigens nog van uitgegaan dat Nederland in het jaar 2000 zo'n 20 miljoen inwoners zou tellen.

Houten-Zuid is later voortgekomen uit de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra, de Vinex. "Extra", omdat het CDA-VVD kabinet Lubbers struikelde over het milieubeleid, Lubbers een nieuw kabinet vormde met de PvdA en de Vino van Ed Nijpels (VVD) in het nieuwe kabinet werd omgevormd tot de Vinex van Hans Alders (PvdA).

Bogaers was in 1968 samen met enkele andere ontevreden progressieve KVP-ers één van de medeoprichters en de eerste vice-voorzitter van de PPR, een groep van christen-radicalen, voorloper van GroenLinks, maar hij keerde na een paar jaar weer terug naar de KVP, toen de PPR haar christelijke wortels bleek los te laten terwijl Bogaers een confessionele partij voorstond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten