donderdag 13 april 2023

Dienst doet onderzoek naar sloop

De Regionale Uitvoeringsdienst RUD, de milieudienst die in opdracht van de provincie en gemeenten vergunningen controleert en handhaaft, heeft mij woensdag laten weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de sloop van twee loodsen aan het Hofspoor (Loerik 6). De provincie heeft eerder een aanvraag van de gemeente voor sloop van deze loodsen afgewezen vanwege de aanwezigheid van steenuilen in een naastgelegen loods. De gesloopte loodsen werden in de aanvraag door de gemeente aangeduid als rustplaats voor de steenuilen, "behorend tot het nest". Na de afwijzing heeft de gemeente geconcludeerd dat achteraf gezien voor de sloop van deze loodsen geen vergunning of ontheffing nodig is. Bij de provincie, de gemeente en de RUD heb ik nagevraagd hoe dit zit.
 
De RUD antwoordt: "De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert namens de provincie Utrecht toezicht en handhaving met betrekking tot de Wet natuurbescherming uit. Dit betekent dat de RUD toezicht houdt en kan handhaven als er sprake is van een overtreding. Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij handhaven: https://www.rudutrecht.nl/toezicht-en-handhaving-wat-kunt-u-verwachten - De zaak waar u vragen over heeft, is nog in onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt onder andere ter plekke gekeken en met de gemeente gepraat. Zolang een zaak nog in onderzoek is, worden hier geen vragen over beantwoord."

Voor o.a. Omroep Houten houd ik een dossier bij over dit onderwerp, zie go.stylo.nl/steenuil

Geen opmerkingen:

Een reactie posten