dinsdag 25 juli 2023

Fabriek en school mogen gesloopt

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben 20 juli 2023 alsnog ontheffing verleend op grond van de Wet natuurbescherming (betreffende vleermuizen) aan De Bunte Vastgoed BV voor de sloop van de voormalige veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk en de bouw van 22 woningen op die locatie. Een eerdere aanvraag was afgewezen, maar op 4 juli aangeleverde aanvullende informatie heeft aangetoond dat sloop noodzakelijk is (onder andere vanwege het risico van stofexplosies), de situatie ter plekke erdoor verbetert, er geen alternatief is en dat de daar geplande woningbouw van belang is voor vermindering van het woningtekort.

Op dezelfde dag heeft de provincie ontheffing verleend voor de sloop en nieuwbouw van de openbare basisschool De Velduil, Eggeveld 4-6. Ook deze ontheffing betreft de aanwezigheid van vleermuizen. Ik kan het niet laten de ironie op te merken dat de provincie een natuurvergunning afgeeft voor het slopen van de velduil...

-----

Bronnen:

1. De verleende ontheffing Pothuizerweg (PDF 21p):

2. Over de eerdere afwijzing:

3. De verleende ontheffing Eggeveld 4-6 (PDF 21p)

Zie ook dossier go.stylo.nl/steenuil

Aanvulling: 

Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak van de Provincie Utrecht tegen een bedrijf dat woningen isoleert. De Raad van State heeft uitgesproken dat bij het isoleren van woningen ecologisch onderzoek moet worden gedaan en dat alleen met een camera in de spouw kijken niet genoeg is. 

De provincie Utrecht heeft al langer een mogelijke oplossing om het beschermen van vleermuizen hand in hand te laten gaan met het isoleren van woningen. Door een uitspraak van de Raad van State is dat een actuele kwestie geworden. In principe moet ecologisch onderzoek worden gedaan. In Utrecht bestaat ook een andere optie. Daar kunnen gemeenten onder voorwaarden een ontheffing krijgen voor hele wijken of zelfs hun hele grondgebied. Ze moeten dan wel maatregelen nemen om populaties in kaart te brengen en te beschermen. Door dit zogeheten Soorten Management Plan (SMP) vervalt de plicht om per woning onderzoek te doen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten