maandag 23 oktober 2023

Woningbouw Raaigras weer vertraagd

De vergunningaanvraag voor de bouw van 118 woningen aan het Raaigras is ingetrokken. Dit heeft de gemeente Houten bekendgemaakt. De gemeente verwijst naar de ontwikkelaar BPD in Amersfoort. Martin Leeuwis van BPD laat desgevraagd weten dat de aanvraag is ingetrokken door het Ontwikkelingsverband Houten. Als reden noemt hij kortweg “marktomstandigheden”.
--- Zie aanvullingen en bronnen onderaan --- 

Het bestemmingsplan voor het Raaigras, een strook grond langs het spoor tussen Castellum en de Rondweg, nabij de Schalkwijkseweg, is in 2020 vastgesteld. Volgens dit plan kunnen hier maximaal 220 woningen worden gebouwd, waarbij voorlopig is gedacht aan ongeveer 100 appartementen, 105 rijtjeswoningen en 15 twee-onder-een-kapwoningen. Centraal in het gebied moet een park komen. Bij opgravingen zijn hier twee boerderijen uit de Bronstijd gevonden. Aan de rand van het plangebied ligt een warmtekrachtcentrale, een school en de Park & Ride parkeerplaatsen van station Castellum.
 
Eerder liet de gemeente al weten in overleg te zijn met het Ontwikkelingsverband Houten over de grondprijs, bouwkosten en woningprijzen, waardoor het plan vertraging zou oplopen. Het bouwrijp maken dat voor 2021 gepland stond is niet uitgevoerd. Op de verkoopwebsite is te lezen: “We hadden een strakke planning om eind 2021 met de eerste woningen in verkoop te gaan. Helaas moeten we de planning aanpassen. Een ontwikkeling op archeologische grond is complex.”

Zoals het er nu uitziet, komt de woningbouw in dit gebied dus nog niet van de grond.

Bronnen:

Aanvulling 25/10/23
(1) Wethouder Rosa Molenaar (ITH) (Bouwen binnen de Rondweg) heeft gereageerd op mijn vragen en blog. Tegelijk met het intrekken van deze vergunningaanvraag, wordt gewerkt aan de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning, meldt de wethouder. Zij is positief gestemd en spreekt van een doorbraak. De inspanningen zijn erop gericht om op deze locatie eind 2024 woningen in aanbouw te hebben, zowel huur- als koopwoningen. Naar verwachting komt de wethouder binnenkort met een raadsinformatiebrief aan de raad over de laatste ontwikkelingen. (Zie ook Aanvulling 24/11/23.)

(2) Deze laatste informatie moet ik nog checken bij de ontwikkelaar. Naar ik begrijp zat het ook vast op de grondprijs. De gemeente maakt daarover nieuwe afspraken met de projectontwikkelaar, die de gemeente geen geld zouden kosten en niet ten koste gaan van de betaalbaarheid van de woningen. (Zie aanvulling 26/10/23.)

Aanvulling 26/10/23
Woordvoerder Martin Leeuwis van BPD laat weten: "Wij zijn nu bezig met het aanpassen van het ontwerp en hopen medio volgend jaar de aanvraag vergunning opnieuw te kunnen indienen. Bij de aanvraag zal ook het bouwprogramma duidelijk worden. Daar kunnen wij nu inhoudelijk niet op vooruitlopen, behalve dat het aantal woningen en appartementen en de typologieën nauwelijks zullen wijzigen."

Aanvulling 24/11/23
De woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat meer informatie en een brief aan de raad in het eerste kwartaal van 2024 is te verwachten. Op 25 oktober sprak wethouder Rosa Molenaar (ITH) van een "doorbraak", maar informatie daarover laat dus nog even op zich wachten. 


==========

Ook interessant: 

2 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Afgaande op de website van de gemeente zijn de onderhandelingen over de grondprijs en de verkoopprijzen nog steeds niet afgerond. De gemeente schrijft:

   "De gemeente is in overleg met het Ontwikkelingsverband Houten (OVH) over de bouwprijzen, V.O.N.-prijzen van de woningen en de grondprijs. De realisatie van de woningen is hierdoor ten opzichte van eerdere verwachtingen vertraagd. OVH werkt aan de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning. Naar verwachting wordt de aanvraag medio 2024 ingediend. Dan wordt ook concreet hoeveel en welke soort woningen er komen. De inspanningen zijn erop gericht dat de bouw eind 2024 is gestart."

   Website gemeente:
   https://www.houten.nl/houten-in-ontwikkeling/bouwprojecten/houten/bouwplan-grassen-hofstad-ivb

   Verwijderen