vrijdag 5 juli 2024

Wijkse windmolens

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft een belangrijke stap gezet naar de plaatsng van vijf grote wndturbines met een tiphoogte van 241 meter langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente. De vraag lag voor of de gemeente zich - net als in het verleden - wil verzetten of in principe bereid is om mee te werken aan de plaatsing van windmolens - en of de gemeente daarbij zelf als het bevoegd gezag (vergunningverlener) wil optreden of dit aan de provincie overlaat. De gemeenteraad koos voor 'scenario 2': "Gemeente wil windturbines in het gebied mogelijk maken, maar laat bevoegd gezag bij de provincie". [*] Het raadsvoorstel werd nipt aangenomen met de tien stemmen van Samenwerkt, D66, CDA en SP vóór en negen stemmen tegen.  

In het verleden heeft het programma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten veel aandacht besteed aan het Wijks verzet tegen de plaatsing van windmolens bij de Goyerbrug in Houten. De Wijkse wethouder werd geïnterviewd in het Houtense radioprogramma. Wijk staakte het verzet, maar de juridische procedures van andere bezwaarmakers tegen de Houtense molens lopen nog. Juridische molens malen langzaam. Nu Wijk bij Duurstede zelf ruimte maakt voor nog meer molens vlakbij die van Houten is dat ook wel nieuws voor Houten. Voor sommigen is dit het grootste nieuws sinds de plundering van Dorestad door de Vikingen. 

Voor Omroep Houten hield ik een dossier bij over de windmolens en werkte ik mee aan een Wob-verzoek in 2019 over dit onderwerp bij de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. Alle gevonden gemeentelijke documenten en nieuwsberichten over dit (eerdere) onderwerp zijn te vinden in het dossier op deze site. Het korte adres van dit dossier is go.stylo.nl/wind

Daar heb ik nu ook de raadsstukken aan toegevoegd van dit agendapunt van de Wijkse gemeenteraad van 2 juli 2024. 

Zie de stukken in dit dossier Wind 
of via de agenda van de Wijkse gemeenteraad
zie ook: amendementen, moties, stemmingen
Motie 8 aangenomen, Motie 9, 11 en amendement 10 verworpen

HOUTEN - De gemeenteraad van Houten heeft het agendapunt 6 Reactie onderzoek kansrijke gebieden windenergie Provincie Utrecht geagendeerd op 11 juli 2024. Het College stelt voor om (het enige) onderzoeksgebied 69 Polder Blokhoven (nabij Schalkwijk tussen spoor en Provincialeweg) niet verder te onderzoeken. De huidige coalitie kiest ervoor om - na Windpark Houten en Windpark Goyerbrug - geen derde windpark te realiseren.
>>> Zie de raadsstukken bij de agenda (link hierboven) bij de agenda of hier. 

Meer via: go.stylo.nl/wind

In rood en geel de locaties waar de Wijkse windmolens kunnen komen. 
Linksboven de Goyerbrug, waar de Houtense windmolens komen. 

[*] 6-7-24: Eerder had ik hier foutief vermeld dat Wijk bij Duurstede zelf het bevoegd gezag op zich wilde nemen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten