maandag 4 april 2005

ISBN

Het Internationaal Standaard Boek Nummer (ISBN) wordt op 1 januari 2007 uitgebreid van tien naar dertien cijfers. De bij het ISBN behorende streepjescode is al dertiencijferig. De streepjescode op boeken begint tot nu toe altijd met 978, dat is het Europese Artikel Nummer (EAN) voor ‘publicaties’, gevolgd door het ISBN. Vanaf 2007 wordt deze Europese artikelcode onderdeel van het ISBN en is behalve 978 ook 979 mogelijk. Daardoor wordt het aantal mogelijke ISBN’s verdubbeld.

De opbouw van het ISBN is dan als volgt, bijvoorbeeld: 978-90-8507-023-6 (de streepjes mogen ook spaties zijn). Na de artikelcode 978 of 979 volgt het gebied (90 voor Nederlands taalgebied), de uitgeverscode (bv. 8507), het nummer van de publicatie (023) en een controlegetal (6). Het controlegetal kan voortaan niet meer X zijn.(*)

De boekenbranche is druk bezig de overstap voor te bereiden. Alle software van uitgevers en boekhandels moet worden nagekeken en zonodig aangepast om dertien cijfers aan te kunnen. Men wil voorkomen dat in 2007 de boekenbranche te maken krijgt met problemen zoals de gevreesde ‘milleniumbug’ in 2000.

(*) Het is mij niet duidelijk hoe wordt omgegaan met het controlegetal van reeds bestaande ISBN's. Door 978 of 979 voor een ISBN te zetten, zou het hieruit berekende controlegetal wijzigen.

nl.wikipedia.org/wiki/ISBN
www.isbn.nl/
Automatiseringsgids 31.03.05

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.