donderdag 16 februari 2006

Sharia en tuchtcommissie

In het Stylo forum geeft Johan Lont commentaar op de CDA-nota "Alles van Waarde is Weerbaar". Het CDA is van mening dat de Nederlandse rechtsorde en geen enkele andere op de ingezetenen van Nederland van toepassing mag zijn. "Experimenten, zoals in Ontario waarbij bevolkingsgroepen door de overheid werden gestimuleerd om recht te spreken naar hun eigen culturele of religieuze rechtsregels om de rechter te ontlasten, zijn voor het CDA onaanvaardbaar", stelt de nota.

Eerder werd in hetzelfde forum onder de kop "Sharia in Canada" bericht over arbitragerechtbanken naar islamitisch en joods recht.

Johan betoogt dat iedereen voor de wet gelijk is en toegang moet hebben tot de algemene rechter, maar dat dit niet uitsluit dat er in ons land andere vormen van rechtspraak bestaan, zoals arbitrage, mediation, geschillencommissies en tuchtcommissies. Soms eist de rechter zelfs dergelijke bemiddeling alvorens een vonnis te willen vellen. Volwassen zelfstandige burgers moeten vrij zijn om hun meningsverschillen voor te leggen aan vertrouwensinstanties van hun keuze, zolang dit maar niet onder druk gebeurt en de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft.

Lees het volledige commentaar in het forum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.