zaterdag 11 februari 2006

Cito niet eind ex amen

Een kamermeerderheid wil de CITO-toets aan het einde van de basisschool verplicht stellen, aldus Trouw vandaag. Ik ben daar erg op tegen. "Elk kind en alle ouders hebben er recht op, te weten wat de vorderingen zijn geweest van acht jaar basisonderwijs", zegt CDA-kamerlid Jan de Vries in Trouw. Maar daar is de CITO-toets niet per se voor nodig. Als de leerkrachten in acht jaar niet kunnen waarnemen wat hun leerlingen leren, dan is er iets mis. Natuurlijk mag er getoetst worden. De school kan daarvoor een hele trukendoos opentrekken. Natuurlijk mag de hulp van externe deskundigen worden ingeroepen en kan er ook gebruik worden gemaakt van de diensten van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Maar dit alles moet wel passen binnen de onderwijsvisie van de school. En die bepaalt de school zelf. Dat is een zaak van ouders en leerkrachten. Ook moeten ouders het recht behouden hun kind aan de CITO-toets te onttrekken. Nu ontwikkelt zich de CITO-toets te veel tot een centraal schriftelijk examen en wordt de uitslag gezien als een diploma in plaats van een onderdeel van een weloverwogen advies. Ik heb mijn hele leven nog nooit iets gehad aan een diploma. Maar des te meer, soms, aan adviezen. En ik leer nog elke dag.


3 opmerkingen:

 1. [Reactie Bas, 2006-02-11 20:10]
  [herplaatst door webmaster]

  Die zenuwen om een cito

  Ja, al die zenuwen om een cito. Ik vond het toen juist geruststellend dat je niets hoefde te leren. Ik heb wel een toets gemaakt in groep 8, maar dat was een andere dan van cito geloof ik. Volgens mij was het 'in mijn tijd' nog niet zo erg een examen, maar meer een test wat er nog bijgespijkerd moest worden. (maar misschien was ik gewoon lekker naïef).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. [Reactie Feikje, 2006-02-13 21:18]
  [herplaatst door webmaster]

  Goed hulpmiddel, maar niet verplicht

  Ik denk eerder dat jouw ouders en leerkracht verstandig waren en niet meededen met de gekmakerij rondom de Citotoets.
  Ik vind de citotoets (en ook andere toetsen in het basisonderwijs) een heel goed hulpmiddel om het niveau van een kind te bepalen, maar zoals er nu door velen mee wordt omgegaan, mag hij wat mij betreft eerder worden afgeschaft dan verplicht worden gesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. [Reactie Jan M. de Vries, Tweede-Kamerlid CDA, email 15-02-2006 18:10]
  [herplaatst door webmaster]

  Bij een gefingeerde uitslag is niemand gebaat

  Op veel basisscholen is vorige week de CITO-eindtoets afgenomen. Een spannende tijd voor veel leerlingen, maar kennelijk niet voor allemaal. Op sommige scholen wordt gekozen om een aantal leerlingen niet mee te laten doen. Soms met een goede reden, bijvoorbeeld omdat leerlingen nog te kort in Nederland zijn om de vragen te begrijpen of omdat het niveau te laag is om een 'voorspelling' te doen voor een geschikte vervolgopleiding. In dat geval kan er een niveautoets worden afgenomen.
  Maar soms wordt ook een verkeerd argument gebruikt om leerlingen niet te laten meedoen. Scholen zijn dan bang dat deze leerlingen het gemiddelde resultaat van de school naar beneden halen. We hebben het over 1 op de vijf leerlingen die de toets niet maakt. 1 op de vijf in Amsterdam en Rotterdam, in sommige deelgemeenten zelfs nog meer. Ik kan me niet voorstellen dat zoveel leerlingen niet in staat zouden zijn een eindtoets te maken, welke dan ook. Leerlingen en hun ouders worden hiermee te kort gedaan. Het CDA wil dat de minister uitzoekt hoe dat zit. Bij een gefingeerde uitslag is niemand gebaat. Het geeft geen duidelijkheid, niemand is ermee geholpen.'

  De CITO-eindtoets is de meest gebruikte eindtoets in het basisonderwijs en wordt afgenomen als een 'tweede gegeven' naast het advies van de school. In 80% van de gevallen komt het advies van de CITO- toets overeen met het advies van de leerkracht, in 20% van de gevallen besluiten ouders en leerkrachten tot een andere school voor voortgezet onderwijs dan de uitslag adviseert. En dat is maar goed ook, want leerkrachten en ouders kunnen de beste inschatting maken van de mogelijkheden van hun kinderen. Eigenlijk hebben alle leerlingen en hun ouders er recht op om via een eindtoets een beter beeld te krijgen van hun mogelijkheden. Alle scholen moeten daarom een eindtoets afnemen. Welke toets is aan de school.

  Wat tegelijkertijd nodig is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet alleen de toetsscore bepalend laten zijn voor de toelating. Natuurlijk geeft een eindtoets aan de inspectie ook het inzicht in de vraag of een school de onderwijsdoelen behaalt. Maar het is te eenvoudig om dat alleen op basis van de gemiddelde toetsresultaten te doen. De samenstelling van je leerlingenpopulatie is daarbij ook relevant.

  Tenslotte is het van belang om te onderkennen dat een toets niet bedoeld is om scholen te vergelijken. Nee, een toets is in de eerste plaats bedoeld voor de leerling, ouder en leraar.

  BeantwoordenVerwijderen