woensdag 15 februari 2006

Het Citorecht

Het CDA-kamerlid Jan M. de Vries reageert vandaag per email naar aanleiding van mijn weblog van 11 februari "Cito niet eind ex amen".

Jan de Vries wijst er op dat soms een verkeerd argument gebruikt om leerlingen niet te laten meedoen aan de Cito-toets. Scholen zijn dan bang dat deze leerlingen het gemiddelde resultaat van de school naar beneden halen. Het CDA wil dat de minister uitzoekt hoe dat zit. "Bij een gefingeerde uitslag is niemand gebaat", aldus De Vries.

"Eigenlijk hebben alle leerlingen en hun ouders er recht op om via een eindtoets een beter beeld te krijgen van hun mogelijkheden. Alle scholen moeten daarom een eindtoets afnemen. Wèlke toets is aan de school. Wat tegelijkertijd nodig is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet alleen de toetsscore bepalend laten zijn voor de toelating", aldus Jan de Vries.

Lees de uitgebreide reactie van Jan de Vries in Stylo forum.
Het forum staat open voor discussie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten