donderdag 3 februari 2005

Nieuwe Britse archiefwet

In Groot-Brittanië is op 1 januari 2005 een nieuwe archiefwet in werking getreden: de ‘Freedom of Information Act’. Deze wet regelt het recht op informatie. Onder de oude archiefwet, de ‘Public Records Act’ bleven archieven van de overheid voor dertig jaar gesloten. Volgens de nieuwe wet mag elke burger op elk moment om informatie vragen en die informatie moet worden verstrekt, tenzij een uitzondering van toepassing is.

Bij de invoering van de nieuwe wet zijn 50.000 dossiers van minder dan dertig jaar oud door het Britse Nationaal Archief vrijgegeven. De bestanden zijn eerst door de betrokken overheidsinstanties nagekeken. Er doen geruchten de ronde dat deze nog snel een groot aantal archiefstukken hebben willen vernietigen, maar dat wordt door de overheid ontkend.

Op de website van de National Archives is meer te lezen over de nieuwe wet. Maar zoals altijd is hier ook informatie te vinden over de archieven van dertig jaar oud, die volgens de oude wet op 1 januari zijn vrijgegeven. Daarin is te lezen over de regering van Harold Wilson, de IRA, de energiecrisis en films uit 1974.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten