dinsdag 1 februari 2005

Archief Koninklijk Huis open

De Tweede Kamer heeft 25 januari een PvdA-motie aangenomen die de toegang tot het archief van het Koninklijk Huis moet vergemakkelijken. De minister-president gaat na, hoe dit voorstel kan worden uitgevoerd. De motie-Kalsbeek vraagt dat het kabinet stukken van staatsbelang onder de Archiefwet brengt. Deze stukken zouden in het Nationaal Archief kunnen worden ondergebracht. De Archiefwet regelt o.a. de termijn van openbaarmaking. Tot nu toe bepaalt de Koningin zelf wie wanneer toegang krijgt tot de archiefstukken. Stukken van de afgelopen 100 jaar zijn over het algemeen nog niet in te zien door onderzoekers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten