vrijdag 10 november 2006

Europa

Minister Bot (CDA, Buitenlandse Zaken) heeft donderdag op een bijeenkomst van de Harvard Club in Amsterdam een schets gegeven voor een nieuw Europees verdrag.

Na het referendum over de Europese Grondwet, waarin de politiek van de regering en de meeste partijen in het parlement hartgrondig werd afgewezen, hadden er naar mijn stellige overtuiging nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Maar de politiek zwijgt. Europa is verworden tot een website van Nicolai.

Mag er weer eens over gesproken worden? Ik was voorstander van een echte grondwet. Wel ben ik het eens met tegenstanders die zeggen dat de Europese grondslag geen politiek programma mag inhouden, waarin het neo-liberale gedachtengoed bij voorbaat tot geloofsartikel wordt verheven.

De schets van Bot is niet mijn ideaal, maar zou wel beweging in de zaak kunnen brengen. Hij zegt:
  • Schrap de Europese symboliek als grondwet, vlag en volkslied.
  • Schrap het Handvest van Grondrechten van Unie dat de politieke rechten van de burger vastlegt uit de 'grondwet', maar laat de EU toetreden tot het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Dan is het recht gewaarborgd en wordt bemoeizucht voorkomen.
  • Neem de Kopenhagencriteria voor toetreding van nieuwe leden (democratie, rechtstaat) op in het Europees Verdrag.
  • Bot wijst een verdrag dat alleen de bestuursstructuur van de EU regelt af. Het verdrag moet een rechtsgrondslag geven op gebieden van energiezekerheid, bestrijding van de georganiseerde misdaad, bevordering van vrede en democratie in de wereld, milieubescherming en de uitbreiding van de Unie.
Bron: Kabinet wil Grondwet EU bijstellen in: NRC, 10.11.06.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten