donderdag 29 april 2010

Journalistieke onafhankelijkheid

In De Nieuwe Reporter - een aanrader voor iedereen die in journalistiek is geïnteresseerd - las ik vandaag een interessant blog van Jan Bierhoff over het onverwachtse ontslag van de hoofdredacteur van NRC, onder de titel: "Het vertrek van Birgit Donker en de herverdeling van de mediamacht". Bierhoff ziet een "onstuitbare opmars van ‘stakeholder journalism’, belangengebonden journalistiek".

Al lezend, zat ik te overpeinzen dat ik nog uit de tijd kom van de subjectieve journalistiek. Het devies: ga met een open geest en open vizier op zoek naar de waarheid maar wees je er van bewust dat jouw interpretatie van de waarheid altijd gekleurd wordt door de bril die je draagt. Laat die kleur weten aan je lezers. Pure onafhankelijkheid is een fictie.

In de reacties onder het blog ontdekte ik een bijdrage 'naar mijn hart' van Gerard Smit, docent filosofie en journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, die ik hier letterlijk citeer:

"Onafhankelijkheid is een groot goed. Maar fixatie op onafhankelijkheid is een vergissing. Onafhankelijkheid is een middel en geen doel. Het doel is zinvolle journalistiek. En wat je daaronder moet verstaan wordt niet altijd duidelijk gemaakt. Wat dat betreft zouden journalisten partijdiger moeten worden en hun partijdigheid beter moeten promoten. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat ze de macht willen controleren, wat je daar als burger aan hebt, en hoe je dat als journalist voor elkaar denkt te krijgen. Om het vertrouwen in ‘het merk NRC’ te vergroten – en dat willen toch alle partijen – zou je niet moeten tamboereren op onafhankelijkheid – want daar koopt niemand wat voor – maar op wat je met die onafhankelijkheid wilt bereiken. De vergissing is te denken dat onafhankelijkheid vanzelf tot zinvolle journalistiek leidt, maar zo werkt het niet. Vandaar dat Jack Fuller in zijn boek ‘News Values, ideas for an information age’, er al voor pleitte het begrip ‘onafhankelijkheid’ in de journalistiek te vervangen door ‘intellectuele eerlijkheid’: maak duidelijke waar je voor staat, wat mensen daar aan hebben, en wees daar een beetje eerlijk in."

Lees verder:
De Nieuwe Reporter
Jan Bierhoff over vertrek Birgit Donker
Weblog Journalistiek & Filosofie van Gerard Smit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten