woensdag 17 oktober 2012

Bruggen geopend

Door Ytzen Lont, Eiland versterkt; Bruggen Inundatiekanaal geopend
in: Trefpunt Houten 17.10.12 p1, 23

Wethouder Herman Geerdes opende donderdag 11 oktober twee nieuwe bruggen over het Inundatiekanaal, dat het Eiland van Schalkwijk doorsnijdt. De ene brug vormt een verbinding voor de Waalseweg naar Tull en ’t Waal. Iets zuidelijker, in de Molenbuurt, kruist de Lange Uitweg het kanaal over de tweede brug. De bruggen vervangen duikers die hier tot voorkort lagen. Wethouder Geerdes merkte in zijn openingstoespraak op dat het eigenlijk gaat om het herstellen van fouten uit het verleden, toen men niet zoveel aandacht had voor cultuurhistorie en recreatie. “Het gaat niet alleen om de twee bruggen, maar om het realiseren van doorlopende kanoroutes in het prachtige open landschap”. De bruggen maken het mogelijk om van de vlakbij de Lek gelegen forten Honswijk, Lunet aan de Snel en het Werk aan de Lange Uitweg via het Inundatiekanaal naar de Schalkwijkse Wetering te varen.

De bruggen werden op een teken van de wethouder geopend door kanovaarders die onder de brug door voeren. Volgens Charles Füss, secretaris van de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) waren er ten zuiden van Utrecht nog weinig kanoroutes, maar daar komt nu verandering in. De kanobond, die op zijn website bekenheid zal geven aan de nieuwe routes, heeft onder andere geadviseerd over de parkeervoorzieningen. Deze kunnen ook gebruikt worden door vissers en schaatsers.

Langs het Inundatiekanaal zijn zes weken lang op panelen in het landschap prachtige foto’s te zien. Bewoners van de Molenbuurt hebben een uitnodiging gekregen hun omgeving te fotograferen met het thema ‘verbinding’. Wethouder Geerdes maakte de drie winnaars bekend: Joke Buschgens-van der Gun, Ted van Keulen en Ria Miltenburg.

De bruggen, kano-, fiets- en wandelroutes en andere voorzieningen maken deel uit van het nationale project De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit project heeft als doel de forten en het omliggende landschap te behouden en de recreatieve waarde te vergroten. De gemeente Houten is ‘trekker’ van het deelgebied Linieland. Wethouder Geerdes: “Dit Houtense deel is het mooiste van de hele Waterlinie. Nergens is zo’n compleet en gaaf ensemble van forten en verbindingen te vinden als hier. De Hollandse Waterlinie geeft het gebied een duidelijke status en erkenning als open gebied voor recreatie en landbouw. Dit trekt investeerders aan en leidt tot nieuwe initiatieven. Ook agrariërs durven weer te investeren. Schalkwijk was verschillende keren in beeld voor grootschalige woningbouw. Daar is nu duidelijk een halt toe geroepen.”

(dagdeelreportage 387 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten