woensdag 24 oktober 2012

Schaddelee fractievoorzitter


Door Ytzen Lont, Houtenaar Arne Schaddelee nieuwe fractievoorzitter CU
in: Trefpunt Houten 24.10.12 p12

“Je moet niet bezig zijn met kijken waar je tegen bent, maar waar je vóór bent”. Aan het woord is Arne Schaddelee (32), de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Utrecht. Hij volgt Carla Dik op, die is verkozen tot kamerlid. Arne Schaddelee is het enige statenlid uit Houten. “Ik kijk altijd wat er plaatselijk speelt. Dat vind ik belangrijker dan wat er in de nota’s staat over opties en varianten. De Provincie is een brug tussen Rijk en gemeenten, een schakel tussen wat landelijk bedacht wordt en lokaal uitgevoerd. Dat verbinden spreekt mij aan.”

Waarom Houten? “Toen wij trouwden in 2003 werkte ik in Nieuwegein en ik zocht een plek om te wonen van waaruit ik met de fiets naar mijn werk kon gaan. Ik ben erg gecharmeerd van Houten, geen grote stad maar wel met veel voorzieningen en erg kind- en fietsvriendelijk.” Arne heeft van jongsafaan gefietst. “Ik ben opgegroeid in Harmelen en fietste elke dag 28 kilometer naar school in Gouda. ’s Zomers fietste ik langs de Oude Rijn naar mijn opa en oma in Katwijk, de bakermat van onze familie.”

Arne Schaddelee komt uit een SGP-familie. Maar hij vond dat je je als christen niet moet opsluiten in een hoekje. Op zijn vijftiende werd hij lid van de SGP én het CDA. “De Bijbel is een belangrijk kompas voor mijn leven. Daar wil ik mij ook in de politiek door laten leiden. Toen ik twintig was gingen twee kleine christelijke partijen, GPV en RPF, samen in de ChristenUnie. Het samengaan van deze twee partijen vond ik een mooi begin van christelijke politieke samenwerking. Ik stapte daar graag bij in de boot en ben direct lid geworden. De ChristenUnie neemt een middenpositie in tussen SGP en CDA en kan een verbindende rol spelen. Ook spreekt de aandacht voor sociale vraagstukken en het milieu in die partij mij aan. Mijn ideaal is dat de christelijke partijen samenwerken en op den duur samengaan.”

Bij de Provincie maakt Schaddelee zich sterk voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg, voordat de jeugdzorg over enkele jaren wordt overgedragen aan de gemeenten. Maar ook is hij te vinden op ondernemersbijeenkomsten. “Samenwerking met ondernemers is belangrijk, want daar zit het kapitaal en de kracht om zaken te realiseren.” Schaddelee is kritisch op de door Houten gewenste aansluiting op de A12. “Het Rijsbruggerwegtracé lost geen enkel probleem op. Het brengt verkeer van waar het niet is naar waar het niet wezen moet. De plaatselijke wegen zijn niet aangehaakt. Daarom heb ik gevraagd om een integrale verkeersstudie voor het hele buitengebied tussen Houten, Bunnik en Odijk. Ook moet er een veilige fietsverbinding richting Bunnik komen. Houten is tenslotte een fietsgemeente.”

(interview 450 woorden + foto)
Arne Schaddelee

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten