woensdag 10 oktober 2012

Notitie bestemmingsplannen


Door Ytzen Lont, Simpel en eenduidig. Nieuwe notitie bestemmingsplannen.
in: Trefpunt Houten 10.10.12 p1 

De gemeente heeft een notitie opgesteld waarin staat wat er zoal mag en niet mag op het
gebied van bouwen, verbouwen en aanbouwen in woongebieden. De notitie ligt vanaf 4 oktober
zes weken ter inzage bij de gemeente. In deze periode kunnen de bewoners van Houten
reageren, waarna burgemeester en wethouders de notitie eventueel aangepast vaststellen. De
notitie ‘Beleidsregels vereenvoudiging beleid en bestemmingsplannen in woongebieden’ is in
de eerste plaats een handzame gids voor burgers. De notitie geeft regels voor verbouwingen,
woninguitbreiding en dakkapellen tot en met het plaatsen van schuren, schuttingen en kliko-
ombouwen. In de rijk geïllustreerde en van overzichtelijke schematische tekeningen en
voorbeelden voorziene gids is te lezen tot hoever men mag uitbouwen en of daarvoor een
vergunning nodig is of niet. De gemeente probeert zoveel mogelijk ruimte te geven aan
uitbreidingswensen, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de buren, privacy,
uitzicht, bezonning en veiligheid. De gemeente streeft naar een eenvoudig en eenduidig beleid, dat voor iedereen gelijk en dus eerlijk is. Daarnaast is de notitie voor de gemeente een handleiding bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen en een toetsingskader voor het beoordelen van bouwplannen die niet in het bestemmingsplan passen.

(195 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten