maandag 1 oktober 2018

Bijstandsbudget

De rijksoverheid heeft vandaag de voorlopige budgetten voor de bijstandsuitkeringen van 2019 bekendgemaakt en de definitieve budgetten over 2018.

De informatie is hier te vinden: verdeling bijstandsbudgetten

Gemeente Houten

Hier zet ik snel even wat cijfers op een rij over mijn thuisgemeente Houten. In de lijsten per provincie heeft Houten gemeente nummer 321. Houten heeft de uitvoering van de bijstand uitbesteed aan het samenwerkingsverband Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in Nieuwegein en het Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ) aan het bureau van de gemeente Utrecht. De budgetten worden toegekend aan de afzonderlijke gemeenten, niet aan de uitvoeringsorganisatie.

Het voorlopige bijstandsbudget voor Houten in 2019 is € 7.354.895 (was 2018 € 7.528.575), een afname van € 173.680. Afgerond is het bijstandsbudget dus ongeveer 8 miljoen.

Het budget voor de BBZ 2019 is € 7.996 (was 2018 € 8683), een gering verschil.

In de specificatie voor de gemeente Houten is te lezen dat de gemeente op 1 januari 2018 49.579 inwoners had. Het aantal huishoudens op die datum was 15.713.

Onder de gegevens over een apart bijstandsbudget voor statushouders is te lezen dat Houten van januari tot en met juli 6 statushouders heeft gehuisvest.

Landelijk

Het voorlopig landelijk budget voor de Participatiewet is € 5.764.600.000 en met de IOAW, IOAZ (regelingen voor oudere werknemers en zelfstandigen) en BBZ erbij € 6.219.700.000 (zegge: 6 miljard). Het totaal aantal mensen in de bijstand in 2019 wordt geschat op zo'n 400.000.

De 'prijs' van een uitkeringsgerechtigde is ongeveer € 15.000.

Het aantal mensen in de bijstand neemt met ongeveer 5000 toe doordat een deel van de jong gehandicapten (Wajong) en werknemers van de sociale werkvoorziening (WSW) zijn overgeheveld naar de bijstand (Participatiewet). De instroom van statushouders (erkende asielzoekers) leidt eveneens tot een toename met ongeveer 5000 mensen en verder komen er nog eens zo'n 6000 mensen bij door de inkorting van de WW-duur. Verder kunnen er door verhoging van de AOW-leeftijd meer mensen in de bijstand terecht komen. De economische bloei leidt naar verwachting tot een afname met ongeveer 20.000 uitkeringen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten