donderdag 13 januari 2022

Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

Zie reacties van de gemeente en de provincie onderaan.
[+] aanvullingen 24/1 en 4/2/22

De gemeenteraad van Houten heeft 23 november het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen' (PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken).

De locatie die bovenaan de aangenomen lijst staat is Loerik VI, gelegen tussen Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) en de spoorlijn. Deze locatie is echter geblokkeerd door de provincie, die de natuurvergunning heeft geweigerd omdat er beschermde steenuilen in het gebied voorkomen. Er mogen in dit gebied daarom geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden. De loodsen van de bedrijven die hier gevestigd waren - Rinus van Dijk landbouwvoertuigen en een carrosseriebedrijf met bijbehorende woning - mogen niet gesloopt worden. 

Wethouder Sander Bos is nogal zwijgzaam over deze weigering en in de raadsvergadering van 23 november, waarin deze bouwlocatie als 'kansrijk' werd aangenomen, is er met geen woord over gerept. De gemeente wist al in augustus dat de provincie de vergunning zou afwijzen en kreeg drie weken de tijd om hierop te reageren. De gemeente vroeg en kreeg uitstel tot 28 oktober, maar reageerde ook toen niet. Anderhalf uur voor het verstrijken van de reactietermijn, vrijdagmiddag 28 oktober om half vier, vroeg de gemeente in een email om overleg met de provincie. "Deze laatste mail bevatte eveneens geen inhoudelijk zienswijze", schrijft de provincie en "om die reden wordt het besluit tot afwijzen defintief". 

De wethouder maakt zich er niet erg druk om. Er is nog voldoende tijd voor overleg, antwoordt hij in een persgesprek op mijn vragen. Hij maakt niet duidelijk waar dat overleg over zou moeten gaan en waarom hij niet éérder met de provincie contact heeft gezocht. Over de afwijzing van de vergunning is geen overleg meer mogelijk. Die is definitief en gebaseerd op de wet, dus het gaat niet om provinciaal beleid waarover zou kunnen worden onderhandeld. 

Gelukkig is de provincie spraakzamer. Woordvoerder Roland Zoer van de provincie staat mij in december uitgebreid te woord. Hij wijst er op dat de aanvrager, de gemeente, niet met inhoudelijke argumenten is gekomen en dat daarmee het besluit tot weigering van de vergunning defintief is geworden. De afgewezen vergunningaanvraag kan niet worden overgedaan. Wel is overleg mogelijk over het vervolg. 

Een oplossingsrichting is om een 'gebiedsgerichte ontheffing' aan te vragen op basis van een 'soortenmanagementplan' (SMP). Daarmee wordt voorkomen dat voor elk bouwplannetje een natuurvergunning moet worden aangevraagd, waarbij het bijna onmogelijk is om zeldzame soorten, zoals de steenuil, op kleine schaal te compenseren, waardoor de vergunning moet worden afgewezen. Verschillende gemeenten in de omgeving, zoals Zeist en Wijk bij Duurstede, maken al gebruik van dit relatief nieuwe instrument. Hiermee wordt voor een groter gebied, eventueel voor de hele gemeente, een plan gemaakt gericht op de verbetering van de overlevingskansen van bepaalde soorten, zoals in dit geval de steenuil. Daarvoor is ecologisch onderzoek nodig. De gemeente kan daarvoor een substantiële subsidie krijgen. De aanvraagperiode voor deze subsidie is 31 december 2021 gesloten. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie:
Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

Het hele dossier met alle documenten over dit onderwerp zijn te vinden onderaan mijn eerdere blog van 25-11-2021 Steenuil verhuist niet voor starterswoning via go.stylo.nl/steenuil

Reactie gemeente Houten 24/1/22:  We zijn aan het inventariseren wat er allemaal nodig is om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Daar is afstemming over (geweest) met verschillende partijen, waaronder de provincie Utrecht. Het besluit om in Houten een SMP te gaan opstellen, is nog niet genomen. Dat verwachten we later dit jaar. Het idee is dat we ons in het plan richten op zogenoemde gebouwbewonende diersoorten (denk aan vleermuis, huismus, gierzwaluw). Daar zouden uilen aan kunnen worden toegevoegd. We zitten in de fase van inventariseren. We hebben nog geen subsidie aangevraagd. Wel heeft de provincie laten weten dat subsidieaanvragen voor 2022 mogelijk zijn. 

Aanvullende reactie provincie Utrecht 4/2/22 op onze vragen over de subsidieregeling: Alleen de gemeente Leusden heeft subsidie aangevraagd in 2021. Er zijn wel meerdere gemeenten die een aanvraag in voorbereiding hebben. We zien het animo voor een gemeentelijk SMP het afgelopen jaar duidelijk toenemen en verwachten dat er dit jaar (2022) meerdere gemeenten starten (met onderzoek) en dus ook subsidie zullen aanvragen. De subsidieregeling wordt ook in 2022 weer opengesteld. Er is binnen de genoemde subsidieregeling voor alle gemeenten budget beschikbaar (50% van de kosten, tot een maximum van €50.000) als ze er gebruik van willen maken.

1 opmerking: