vrijdag 28 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 4

[+] Laatste wijzigingen: 29-01-22 20:45u
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 29 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Bosshardt met als gasten Eef Stiekema (VVD) en Axel Eerdman (Houten Anders). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 22 januari. In deze uitzending spreekt John van Amerongen met PvdA kandidaat raadsleden Jocko Rensen en Moni Wiersma-Rensen en met griffier Derk Berends.

[+] Beluister hier de podcast van de uitzending van 29 januari. In deze uitzending praten Arthur Vierboom en Bram Bosshardt met Eef Stiekema (VVD) en Axel Eerdman (HA). Nieuw is de rubriek "het feitenmannetje" waarin Gerard Hurkmans opmerkelijke feitjes deelt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Onderbezetting bij team Dienstverlening wegens ziekte
- Informatie over corona: www.houten.nl/coronaHoutens Nieuws 't Groentje

[p3] [webBewoners teleurgesteld
Bewoners van het Eggeveld, Snoeksloot en Baarsloot voelen zich niet gehoord als het gaat om de locatie van de nieuw te bouwen gymzaal naast basisschool De Velduil. 
[p3] [webMirjam Sterk wordt gedeputeerde
Mirjam Sterk uit Houten, voormalig CDA-Kamerlid en columniste van 't Groentje, komt terug uit Amerika en is voorgedragen om Hanke Bruins Slot (nu minister) op te volgen als gedeputeerde. 
[p7Willem Zandbergen lijsttrekker van ITH
[p7Raadspraat Marian Aanen: Een nieuw politiek geluid
[p9] [webRaadspraat Wouter van den Berg: Kern-energie?! Energie vanuit de kernen. 
[p9] [webKandidaten NatüurlijkHouten
[p11HoutenAnders! presenteert kieslijst
[p18De aard van NatüurlijkHouten (advertorial) (door de partijvoorzitter)
[p23Huis en werk statushouders; Veel inzet nodig vanuit gemeentenAndere media

Stadszaken 20-01-22Na twee maanden duidelijk: gronduitspraak Hoge Raad wel degelijk grote gevolgen - Door één-op-één partnerselectie bij grondverkopen en directe samenwerking met marktpartijen kan vaak sneller en tegen lagere kosten een beter resultaat voor gebiedsontwikkeling gerealiseerd worden. Maar het Didam-arrest van de Hoge Raad (n.a.v. een supermarktoorlog in Didam) bepaalt dat overheden potentiële gegadigden gelijke kansen moet bieden (openbare aanbesteding). De uitspraak beperkt de ruimte van oveheden om zelf te bepalen hoe zij grond en vastgoed verkopen. 

Binnenlands Bestuur 26-01-22: Lokale partijen kunnen 'afhaken' voorkomenCollegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. De laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 24/1/22) is van 21/12/21, zie Weekoverzicht week 3Raadsagenda

Agenda 01-02-22 rondetafelgesprekken: 
RTG-1: rekenkameronderzoek kapitaalgoederen in de openbare ruimte; begrotingswijziging Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Ondernemersfonds. 
RTG-2: kindcentrum De Velduil en gymzaal Eggeveld; nota Dierenwelzijn; bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk (ASV Schalkwijk); GGD; Jeugdhulp en WMO. 

Raad 25-01-22: agpt 1-11 o.a. stimuleringsprijs voor ambtenaren (*); benoeming interim raadsadviseur; debat over 112 woningen Kokermolen en De Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; APV; Recreatieschap; Atletiek De Meerpaal; Veiligheidsregio; Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huisvestingsverordening; Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. 

Raad 03-02-22 (vervolg van 25/1) agpt 12-29 besluitvorming over de voorgaande punten + herstemming motie 'niet uitbreiden betaald parkeren' + motie steuntje in de rug horeca. 

Ambtenaar Van Ittersum wint Stimuleringsprijs Samenspeltalent gemeente Houten

Raadsvragen

Alleen de vragen van de SGP over de kosten stadsverwarming staan nog open. 

Recent beantwoorde vragen van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid. De gemeente onderzoekt nog de gevolgen van het 'Didam-arrest' voor grondverkopen door de gemeente Houten. De raad zal hierover nog worden geïnformeerd. Per grondverkoop zal worden onderzocht wat de impact is van het arrest. (*)

(*) Zie ook: Stadszaken 20-01-22: Na twee maanden duidelijk: gronduitspraak Hoge Raad wel degelijk grote gevolgen - Door één-op-één partnerselectie bij grondverkopen en directe samenwerking met marktpartijen kan vaak sneller en tegen lagere kosten een beter resultaat voor gebiedsontwikkeling gerealiseerd worden. Maar het Didam-arrest van de Hoge Raad (n.a.v. een supermarktoorlog in Didam) bepaalt dat overheden potentiële gegadigden gelijke kansen moet bieden (openbare aanbesteding). De uitspraak beperkt de ruimte van oveheden om zelf te bepalen hoe zij grond en vastgoed verkopen. 

Zie: raadsvragen
En verder

Verkiezingsprogramma's >>> zie go.stylo.nl/GR22

[+] Paul van Ruitenbeek (column Omroep Houten 29-01-22): Alle lokaal actieve politic verdienen uw aandacht! "Nieuwe mensen staan te trappelen om in de raad te komen en komen op de kieslijst. Het zijn mensen die allemaal, stuk voor stuk, zich verbonden voelen met Houten en daar tijd en energie aan willen besteden. Daar mogen wij, inwoners die dat allemaal van een afstandje gadeslaan, best waardering voor hebben. Als zij het werk niet doen, wie dan wel? En neemt u maar van mij aan, ze worden er niet rijk van en ze vullen ook niet hun zakken. Er valt dus iets te kiezen."

Bodem vervuild
[+] De Provincie Utrecht maakt bekend dat op de Waijensedijk 27 te Houten sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wet bodemsbescherming art. 29). Dit is het terrein van aannemer Peek Bouw & Infra BV. Uit berekeningen blijkt dat de verontreiniging bij het huidige gebruik van het perceel geen risico’s oplevert voor mensen, ecologie of op verspreiding. Bodemverontreinigingen die volgens de Wet bodembescherming ernstig maar niet spoedeisend zijn, worden gesaneerd op het moment dat de bodem bewerkt wordt (bijvoorbeeld bij een bouwproject of graafwerkzaamheden). Tegen de beschikking van de provincie is beroep mogelijk. Bron: Officiële bekendmaking 28-01-22

Geen opmerkingen:

Een reactie posten