woensdag 12 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 2

 Laatste wijziging: 16/01/22 18:00

Omroep Houten

Zaterdag 15 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van CDA en CU. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. [+] Beluister hier de podcast van de uitzending van 15 januari. In deze uitzending o.a. Tijm Corporaal over zijn overstap als kandidaat raadslid naar de nieuwe lokale partij Natúúrlijk Houten en Agna van Rees (CU) en Willy Boersma (CDA) over het Oude Dorp en de coronamaatregelen.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4.
In de gedrukte versie is per abuis de gemeentepagina van vorige week geplaatst. 
De digitale 'printversie' bevat wel de juiste pagina. 
Vanaf nu staan ook weer de officiële bekendmakingen in 't Groentje. 
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

[+] Bekendmaking: de gemeente Houten heeft een verzoek ontvangen voor herziening geluidnormen Windpark Houten. (Ik heb de stukken opgevraagd bij de gemeente; dit zou het aangekondigde verzoek kunnen zijn om de 'maatwerkvoorschriften' (minder draaien bij overlast) te laten vervallen. - YL)
Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Raadspraat burg. Gilbert Isabella: De kop is er af, verkiezingen op komst

[p17] [web 10-01-22Tijm Corporaal op vijfde plek lijst NatúúrlijkHouten
Dit persbericht is ook te vinden bij Omroep Houten 09-01-22 en in AD 11-01-22


Andere media

Bunniks Nieuws 10-01-22: Zonneveld langs de A12 bij Bunnik in vergunningsstadium
In het Open Huis van 22 januari staat de vergunning voor zonneveld A12 op de agenda. Het veld van tien hectare bestaat uit twee delen en komt te liggen ten zuiden van Bunnik, tussen het tankstation aan de A12 en de Limesbaan. Het levert genoeg elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 4200 huishoudens. Bewoners kunnen participeren via de Energie Coöperatie Bunnik, die voor de helft eigenaar wordt.

AD 23-12-21: Geloof in dure fietsbrug tussen Houten en Culemborg is er nog: 'Fietsbeleid heeft de wind mee' (zie ook hierna bij collegebesluit 14/12/21 'variantenonderzoek'). 
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Vorige besluitenlijst van 7/12/21 in Weekoverzicht 2021-51
Besluitenlijst 14/12/2021: sociaal recreatief Wmo-vervoer (samenwerking 22 gemeenten vanaf 2024); Reactie Zuidlob-gemeenten (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden) over OV-Netwerkperspectief 2025-2035; Onderzoeksplan 2022; verlenging overeenkomst met Pieters Bouwtechniek voor constructieve toetsingen; aanwijzen tweede en derde loco-gemeentesecretarissen; variantenonderzoek fietsroute Houten-Culemborg; bruikleen grond aan Milieu Werkgroep Houten; UW-Holding aanwijzen als uitvoerder sociale werkvoorziening; raadsinformatiebrief stand van zaken werving exploitant kinderboerderij. 


Raadsagenda

[Actuele agenda's raad + RTG + relevante agendapunten noemen + evt. berichtgeving]
Eerstvolgende raadsvergadering 25/1/22, op de voorlopige agenda Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. 

Rondetafelgesprekken 11/1/22, RTG 1: omgevingsvergunning 112 woningen Kokermolen/Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; opheffing recreatieschap Midden-Nederland en overgang naar Stichtse Groenlanden; RTG 2: atletiek op de Meerpaal; Algemene Plaatselijke Verordening (APV); bestemmingsplan Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huisvestingsverordening. 

Besluitenlijst raadsvergadering 14/12/22, o.a. woonvisie, parkeerbeleid, begrotingszaken. 

Raadsvragen

Openstaande vragen (1) van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid en (2) van de SGP over kosten stadsverwarming
Recent beantwoorde vragen van D66 en GL over ventilatie schoolgebouwen

(1) Op 26-11-21 heeft de Hoge Raad iutgesproken dat gemeenten grond niet zomaar aan één gegadigde mogen verkopen maar gelijke kansen moeten bieden aan potentiële gegadigden. Welke risico's loopt de gemeente Houten met het grondbeleid, bijvoorbeeld bij de agrarische structuurversterking? 

(2) SGP vraagt de gemeente in gesprek te gaan met Eneco om te kijken hoe de rekening van de stadsverwarming redelijk kan worden gehouden
En verder

Gemeente trekt vergunning windpark Houten niet in
Enkele omwonenden van windpark Houten hebben de gemeente gevraagd de vergunning van windpark Houten in te trekken, omdat de Raad van State de milieuregels voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' ongeldig heeft verklaard. De gemeente wil dit verzoek weigeren. Het ontwerp-besluit tot weigering ligt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Het besluit kan dus nog veranderen. Het ontwerp-besluit bevat de juridische argumentatie waarom de gemeente de vergunning niet wil intrekken. Een belangrijk argument is dat de vergunning in 2010 is verleend op basis van eigen milieu-onderzoek en al vóór het bestreden Activiteitenbesluit. 

Zie hier de officiële bekendmaking van het ontwerp-besluit met bezwaartermijn.
Zie hier de tekst van het ontwerp-besluit met juridische argumentatie (PDF 6p).

Eerder hebben omwonenden tevergeefs geprobeerd stopzetting van de molens via de rechter af te dwingen, zie verslag kort geding, uitspraak en samenvatting uitspraak in weekoverzicht.

Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden? 
[+] De provincie heeft de natuurvergunning voor sloop en nieuwbouw in het plan Loerik VI aan het Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) geweigerd omdat er steenuilen in het gebied voorkomen. De gemeente wil hier binnen enkele jaren woningen bouwen. Een oplossingsrichting kan zijn om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen om de leefruimte voor steenuilen veilig te stellen en op grond daarvan een gebiedsgerichte ontheffing aan te vragen. Zie mijn blog 13/1/22

Geen opmerkingen:

Een reactie posten