donderdag 10 maart 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 10

[+] Laatste wijziging: 14/03/22 15:30 u

Omroep Houten

Zaterdag Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten.

Zaterdag 12 maart 2022 heeft Daar Hou Ik U Aan een dubbele uitzending. Presentator John van Amerongen en 'buddy' Arthur Vierboom ontvangen in de radiostudio van 9 tot 10 Anneke Dubbink (PvdA) en Pieter Stam (CU) en van 10 tot 11 uur Jocko Rensen (PvdA) en Wijnand Jonkers (Natuurlijk Houten). 

De reguliere uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot.

Beluister hier de podcast van het eerste uur van 12 maart met als gasten Pieter Stam van de Christen Unie, en Anneke Dubbink van de PvdA. Met een bijdrage van het Feitenmannetje Gerard Hurkmans. 
In deze uitzending genoemde rapport: Achtergronden bij het referendum (augustus 2021)

Beluister hier de podcast van het twee uur met als gasten Wijnand Jonkers van Natuurlijk Houten en Jocko Rensen van de PvdA. 


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22
Gemeentelijke website Verkiezingen 
Officiële bekendmaking kandidatenlijsten


Lijsttrekkersdebat 10 maart
Op donderdag 10 maart van 20:00 tot 22:00 uur houdt de gemeente een verkiezingsdebat in cultuurhuis Schoneveld (aanmelding uiterlijk 9/3 via de website). 
Het debat is ook via internet te volgen, o.a. via OmroepHouten.nl

Verkiezingsmarkt
Zaterdag 12 maart is de laatste verkiezingsmarkt in Houten, van 10.30 tot 16.00 uur op Het Rond. 

Uitslagenavond
Op woensdag 16 maart is er een uitslagenavond in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 21.00 uur. Terwijl achter de schermen de stemmen worden geteld, melden we gedurende de avond regelmatig tussenstanden van de voorlopige verkiezingsuitslag. Publiek is welkom. De bekendmaking van de tussenstanden (en uiteraard de voorlopige einduitslag) is ook live te volgen.
Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p7-9.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- gemeenteraadsverkiezingen (zie hierbovern)

- [p8] Energieneutraal Houten (met schema, van 2022 tot 2050)
Houten wil in 2040 energieneutraal zijn, dus evenveel energie maken als we gebruiken. In 2022 is 13% van de Houtense stroom opgewekt zonder olie of gas. Er zijn nu 3 en in 2030 naar verwachting 7 windmolens plus 100 hectare zonnevelden. Bij 2040 staan nog veel vraagtekens: meer windmolens, zonnevelden, zonnepanelen op daken, welke combinatie? 

met: kleinschalige locatie, hulpacties, particuliere opvang, melden van initiatieven, vragen. 
(zie ook mijn commentaar onder En verder)Houtens Nieuws 't Groentje

(door de advertentieomslag verspringt de paginanummering, zowel digitaal als in druk:
voorpagina - p3)

[p11] Raadspraat Anneke Dubbink (PvdA): Hart voor Houten
[p19] Advertioral: Marian Aanen, Natuurlijk Houten
[p21] Advertorial: Gijs van Leeuwen, SGP
+ diverse verkiezingsadvertenties. Andere media

Lysenko Koor uit Tull en 't Waal zingt voor Oekraïne

Omroep Houten 03-03-22: Robert Derks pleit voor vertrouwd bouwen in Houten tijdens SGP thema-avond

Omroep Houten 06-03-22: Oud Christen Unie raadslid Jochem Pleijsier hekelt standpunten en werkwijze Christen Unie Houten

NOS 05-03-22: Beperkte financiering maakt lokale partijen kwetsbaar

Villa Media 07-03-22: Inzendtermijn Lokale Media Awards 2022 geopend

[+] Varagids 07-03-22: Onderzoek: de lokale journalistiek per gemeente

"Nog een probleem: de lokale omroepen. Een paar gemeenten, bleek uit onze enquête, hebben een lokale omroep die politiek nieuws brengt, zoals Omroep Houten, die een eigen politieke talkshow heeft, Daar hou ik u aan. Maar er zijn ook gemeenten die helemaal geen lokale omroep hebben, zoals de gemeente Midden-Drenthe, de gemeente Neder-Betuwe, Woudenberg en de gemeente Vlieland. En er zijn nog veel meer lokale omroepen, die bijvoorbeeld wel de raadsvergaderingen live uitzenden, maar verder niet aan professionele (politieke) nieuwsvoorziening doen. 15% van de gemeenten uit ons onderzoek zien niet of nauwelijks een journalist van een lokale omroep bij de raadsvergaderingen."
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatste besluitenlijst 15/2/22: zie weekoverzicht week 9.  Raadsagenda

Geen raadsvergadering, (14-) 16 maart gemeenteraadsverkiezingen. 


keuze ZOMO Dagbesteding als nieuwe exploitant voor Speelboerderij Houten

Vanaf 1 maart 2021 nam de gemeente de exploitatie van Speelboerderij Houten over van Stichting Buitenwereld. De gemeente ging op zoek naar een nieuwe exploitant. Na de wervingsprocedure [die in eerste instantie niets opleverde - YL] kwam de gemeente in gesprek met ZOMO Dagbesteding uit IJsselstein. ZOMO kwam als enige met een passend aanbod. ZOMO biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met een verstandelijke beperking met locaties in Vleuten, IJsselstein, Harmelen en Utrecht. Cliënten van ZOMO kunnen kiezen uit een breed aanbod aan dagbesteding, waaronder fietsenmakerij, bakkerij, houtbewerking, horeca, creatieve ateliers, winkels, groenwerk, kantoor- en productiewerk. ZOMO heeft het plan om op de speelboerderij dagbesteding aan te bieden voor twee groepen van maximaal acht cliënten per groep. ZOMO richt zich op het instandhouden van een leuke ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en contact kunnen maken met dieren en gaat verder ook kinderfeestjes organiseren en faciliteren en en een horeca met een beperkt aanbod (koffie, thee, frisdrank, ijs). De overeenkomst geldt tot 31 december 2024 met na evaluatie de mogelijkheid tot verlenging voor 5 tot 10 jaar. ZOMO kan de gebouwen en het terrein 'om niet' gebruiken, de gemeente draagt ook de kosten voor een verbouwing en ZOMO krijgt een exploitatiesubsidie van € 6.000 per jaar. ZOMO neemt het stokje per 1 mei over van de gemeente. 

Zie ook: Omroep HoutenRaadsvragen

Openstaande vragen SGP en D66 over datalek SVMN
Nieuwe vragen van de PvdA over energiecompensatie
Recent beantwoorde vragen over vluchtelingen uit Oekraïne en over levering van gas door Gazprom

Over vluchtelingenopvang: "Vanuit het Rijk hebben de veiligheidsregio’s een opdracht gekregen om 2000 plekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren; verdeeld in minimaal 1000 opvangplekken binnen twee weken en vervolgens nog 1000 additionele opvangplekken. Houten werkt mee aan de opdracht die is gegeven aan de Veiligheidsregio Utrecht om kwalitatieve en duurzame opvang te realiseren. Het college heeft een ambitie om op korte termijn maximaal 100 plekken te realiseren voor vluchtelingen en heeft hiervoor reeds een locatie op het oog waar de raad over is geïnformeerd. Wij beraden ons op dit moment of een ruimere opvang mogelijk is."

Over Gazprom: "Er zijn op dit moment geen bekende tekortkomingen die zouden kunnen worden aangegrepen om Gazprom in gebreke te stellen en op grond daarvan de overeenkomst te beëindigen. Eenzijdige beëindiging lijkt daarmee binnen de huidige wet- en regelgeving juridisch niet mogelijk en zou in principe tot schadeclaims kunnen leiden. De oorlogssituatie is voor ons aanleiding om samen met andere gemeenten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot beëindiging over te gaan."

Zie: raadsvragenEn verder


Vluchtelingen moeten plaatsmaken voor vluchtelingen

Zie gemeentepagina over Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Eerder gezien op Facebook 09-03-22 van burgemeester Gilbert Isabella: 

De gemeente Houten wil meewerken aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die zijn gevlucht voor de oorlog met Rusland. Het college van B&W heeft de ambitie uitgesproken om op korte termijn maximaal 100 vluchtelingen op te vangen op een kleinschalige locatie. De gemeente heeft hiervoor een locatie op het oog. Die wordt bekendgemaakt nadat belanghebbenden onder wie omwonenden zijn geïnformeerd. Het college beraadt zich op dit moment of een ruimere opvang mogelijk is. 

Commentaar Ytzen Lont: Dit betreft naar ik aanneem dezelfde locatie als waar de gemeente al veel langer aan werkt en die onder andere bestemd is voor de komst van Afghaanse vluchtelingen. Deze kleinschalige opvang is opgenomen in het door de Provincie gepubliceerde gezamenlijke bod asiel en huisvesting (*) in reactie op een dringend verzoek van de rijksoverheid. Dit is het werkgebied van wethouder Jan Overweg. 

Natuurlijk zullen met de verwachte komst van Oekraïense vluchtelingen keuzes moeten worden gemaakt. Wat ik wel vreemd vind, is dat de burgemeester de indruk wekt dat de locatie speciaal voor Oekraïeners is bestemd of als dat inderdaad zo is, de gemeente er kennelijk voor kiest om het eerdere bod in te trekken en de asielzoekers plaats te laten maken voor Oekraïeners. Dat kan, maar die afweging zal dan expliciet gemaakt moeten worden. 

(*) Zie Weekoverzicht week 9 onder En verder (samenvatting en link)

[+] Zie ook Houtens Nieuws 09-03-22 Maximaal 100 plekken voor opvang vluchtelingen
"Vanuit het Rijk hebben de veiligheidsregio’s de opdracht gekregen om 2000 plekken voor Oekraïense vluchtelingen ter realiseren. 1000 Opvangplekken moeten binnen twee weken worden gerealiseerd en daarna nog 1000 aanvullende plekken. De gemeente Houten neemt op korte termijn 100 plekken voor haar rekening." 

Mijn reactie: Heel goed dat op korte termijn opvangplekken gezocht en gevonden worden voor Oekraïense evacués. Maar ook in dit bericht heb ik de indruk dat de 100 plekken die de gemeente eerder heeft aangeboden in antwoord op de noodoproep van de regering om op korte termijn plekken te realiseren voor asielzoekers (COA), nu worden aangeboden in antwoord op de oproep om op korte termijn 1000 (tot 2000) plekken per veiligheidsregio te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Dat kan natuurlijk, maar je kunt dezelfde plekken maar één keer weggeven en de keuze of het plan hoe met deze twéé verzoeken om wordt gegaan, is mij niet duidelijk. Ik heb de gemeente hier vragen over gesteld en de woordvoerder heeft laten weten maandag 14/3 met antwoorden te komen. 

--- --- --- ---

Woonvisie gepubliceerd

[+] Bij de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad van Houten heeft de gemeente op 10-03-22 de woonvisie en het klimaatadaptatieplan gepubliceerd. Geen opmerkingen:

Een reactie posten