woensdag 2 maart 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 9

[+] Laatste wijziging: 04/03/22 23:00uur

Omroep Houten

Zaterdag 5 maart 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: presentatie Arthur Vierboom met als gasten Marcel van Gooswilligen (D66) en Wouter van den Berg (SGP). Aan het eind van de uitzending vertelt Bram Bosshardt over een concert voor Oekraïne (zie hierna onder 't Groentje). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot.


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22
Gemeentelijke website Verkiezingen 
Officiële bekendmaking kandidatenlijsten

Verkiezingsdebat
In cultuurhuis Schoneveld houdt de gemeente op donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur een lijsttrekkersdebat. Onder leiding van Petra Boom gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat om kiezers ervan te overtuigen op hún partij te stemmen. Publiek is van harte welkom. Kom op de fiets, bij Schoneveld is weinig parkeerruimte. Vanzelfsprekend zal Omroep Houten integraal verslag doen van het debat en deze uitzending zal live te volgen zijn op de gebruikelijke kanalen en via de gemeentelijke website

Verkiezingsactiviteiten

zaterdag 5 maart
10.00-12.30 uur: Verkiezingsmarkt, Plein, Oude Dorp
13.00-16.00 uur: Verkiezingsmarkt, Castellum

dinsdag 8 of woensdag 9 maart
Debat College de Heemlanden ?

donderdag 10 maart
20:00-22:00 uur Slotdebat in Schoneveld

zaterdag 12 maart
10.30-16.00 uur: Verkiezingsmarkt, Het Rond

woensdag 30 maart 
Installatie nieuwe gemeenteraad 

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-7:
verkiezingsnieuws (o.a. stemhulp, website, lijsttrekkerdebat, stembureaus). 
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).Houtens Nieuws 't Groentje

[p4] verkiezingsadvertenties: * ITH en * stemadvies voor NH, SGP of ITH van de initiatiefnemers van het referendum over de Ruimtelijke Koers
[p9] Raadspraat : Zien we u op de verkiezingsmarkt? 
[p11] Utrechtse gemeenten kopen Russisch gas, Houten ook
[p17] [web] Eef Stiekema, lijsttrekker VVD
[p17] [web] Agna van Rees, lijsttrekker CU
[p18] (advertorial) column van Tijm Corporaal, Natuurlijk Houten: Nieuw perspectief 
[p19] (advertorial) Tien redenen om Inwonerspartij te stemmen
[p20] (advertentie) D66
[p21] (advertorial) HA: Houten is uniek

[2022-03-01 webOekraïens Lysenko koor uit Houten zingt voor slachtoffers van de oorlog
Dinsdagavond 8 maart om 20:00 uur geeft het Lysenko koor uit Tull en 't Waal een benefietconcert in de Michaelkerk in Schalkwijk met medewerking van muziekvereniging Caecilia. De toegang is gratis en reservering is niet nodig, tijdens het concert wordt geld ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dirigente Inna Ogarok komt uit Donetsk, een van de deelgebieden die als eerste door Rusland erkend werd als onafhankelijk gebied, vlak voor de inval. Ogarok werkte in Oekraïne als dirigent en als docent koordisciplines aan het Instituut voor Cultuur in Charkov. In 2008 kwam zij naar Nederland. Ogarok staat dag en nacht in verbinding met familie in Oekraïne. 
Voorzitter Bram Bosshardt: ,,We hebben vaak in Oekraïne opgetreden, we zijn in Donetsk en Loehansk geweest, in Kiev, in Charkov, al die plaatsen die we nu in het nieuws horen, die plat gebombardeerd worden. We voelen ons met hen verbonden.” Bram Boshardt is één van de presentatoren van het radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten en vertelt zaterdag 5 maart aan het eind van de uitzending (10-11u) over het concert. 

[2022-03-01 web] Fruittelers in Houten merken al effect van oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland

[2022-03-03 web] De verkiezingsprogramma's en de bouw van passende seniorenwoningen
De initiatiefnemers van een Knarrenhof in Houten hebben alle verkiezingsprogramma’s getoetst aan het geclusterde wonen. Andere media

Binnenlands Bestuur 02-03-2022: Opzeggen contracten met Gazprom mogelijk zonder grote problemen - Zie ook Weekoverzicht week 8  (helemaal onderaan bij En verder) voor meer mediaberichten en eigen nieuwsgarig onder dit onderwerp. 

[+] Omroep Houten 03-03-2022: Robert Derks pleit voor vertrouwd bouwen in Houten tijdens SGP thema-avond
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 15/2/22: verlenging coronasteunpakket cultuur; maatregelen Covid-pandemie (o.a. gedeeltelijke huurkwijtschelding voor gemeentelijke accomodaties en terrassen); herijken en doorontwikkelen gemeentelijke organisatie (*); verbetering sturing financiële organisatie; Provinciaal Sportakkoord; benoeming onafhankelijk adviseur bezwaarschriften: mw. mr. drs. M.E.F. Staal; intentieovereenkomst Lekdijk 20; ondertekening pact van Ruigenhoek (beschermen en bekendmaken Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

(*) Herijken en doorontwikkelen gemeentelijke organisatie: m.n. vervolgopdrachten adviezen 'Mens en Cultuur', formatieanalyse, verbeteren span of attention teams, verbeteren inrichting van en sturing op financiële organisatie; taakverdeling VOB-UB (Voorbereiding, Ontwikkeling en Beheer openbare ruimte en Uitvoering Beheer). Raadsagenda

Geen raadsvergadering, 16 maart gemeenteraadsverkiezingen. 
Raadsvragen

Geen nieuwe antwoorden. 

Nieuwe vragen: 
(1) 24-02-22 van de hele gemeenteraad over vluchtelingen en evacués Oekraïne 
(2) 26-02-22 van de hele gemeenraad over levering gas door Gazprom

(1) o.a.: "Is het College bereid om samen met omliggende gemeenten zich voor te bereiden op een (tijdelijke) crisisopvang van evacués/vluchtelingen uit Oekraïne?" en inwoners tijdig informeren met oog op draagvlak.

(2) o.a.: Is het college van oordeel dat de huidige militaire ontwikkelingen in Rusland aanleiding geven om geen gas meer af te nemen van Gazprom? Welke (on)mogelijkheden zijn er om het contract z.s.m. te beëindigen naar aanleiding van deze ontwikkelingen en aangekondigde sancties? Is het college bereid om met andere gemeenten en waterschappen die gas van Gazprom afnemen en het Rijk deze situatie en gezamenlijke actie te bespreken?

Zie ook: Binnenlands Bestuur 02-03-2022Opzeggen contracten met Gazprom mogelijk zonder grote problemen en Weekoverzicht week 8  (helemaal onderaan bij En verder) voor meer mediaberichten en eigen nieuwsgarig onder dit onderwerp. 

Nog openstaande eerdere vragen: van SGP en D66 over datalek SVMN. Duizenden documenten van Samen Veilig Midden Nederland waren online zichtbaar. In de documenten is o.a. te lezen over een tuchtzaak uit 2018, zonder namen maar wel te herleiden. Ook blijken er problemen te zijn met de capaciteit aan noodbeddden. Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid van de cliëntenraad.

Zie: raadsvragenEn verder

De kunst van samenleven en samen werken
Gezamenlijk bod asiel en huisvesting 
(PDF 32p

Hieronder een resumé van de Houtense aspecten:

p13 tabel 4 Opvanglocaties in ontwikkeling
Houten
Aantal: Max. 100
Looptijd: 10 jaar
Type opvang: Kleinschalige regionale opvanglocatie (ROL) + spoedzoekers en
maatschappelijke functies
Termijn realisatie: april-okt 2022
Status: Gemeente onderzoekt mogelijkheden en businesscase
Aandachtspunten: staat van het gebouw, kosten transformatie, investeerder

p18 Burgersponsoring mogelijk maken
Inwoners van Houten zijn afgelopen jaar een burgerinitiatief gestart waarin ze aanbieden  om vanuit persoonlijke betrokkenheid en met eigen geld robuust bij te dragen aan de opvang en integratie van kindvluchtelingen (AMV-ers). Zij stellen voor de kinderen op te vangen in pleeggezinnen. De regionale pleegzorgorganisatie Stichting de Rading heeft hiervoor al een planning opgesteld. De gemeente Houten wil pilotgemeente zijn, werkt samen met de initiatiefgroep en stelt ambtelijke capaciteit ter beschikking. De initiatiefnemers willen samenwerken met ondermeer Nidos en TakecareBNB. De pilot zal  1-2 jaar duren. Het benodigde budget, inclusief een grondige evaluatie, wordt ingeschat op €250.000. We vragen u om deze pilot mede mogelijk te maken. 

p20 Huisvesting
In het flexwonen project Hoge Schaft in Houten wonen statushouders-gezinnen naast andere gezinnen. De locatie is voor 10 jaar te beschikking gesteld aan Viveste, de woningcorporatie. Na die periode kunnen de woningen worden opgepakt en verplaatst. 

p27 Bijlage A Toelichting asielopvang
Houten heeft aangegeven een locatie op het oog te hebben voor opvang van asielzoekers. Het adres is nog niet naar buiten gebracht vanwege de benodigde zorgvuldigheid rond dit proces. Het adres wordt openbaar als de eigenaar, het COA en een investeerder hebben ingestemd en alle belanghebbenden, onder wie de omwonenden, op de hoogte zijn gesteld. De beoogde termijn voor de locatie is 10 jaar. Het betreft een locatie waar het college van Houten, naast opvang van asielzoekers, ook maatschappelijke organisaties wil huisvesten en mogelijkheden wil creëren voor tijdelijke bewoning van andere doelgroepen zoals spoedzoekers, arbeidsmigranten, studenten en statushouders. De combinatie van opvang, tijdelijke bewoning en maatschappelijke organisaties geven mooie nieuwe verbindingen. In het eerste kwartaal van 2022 komt er meer duidelijkheid over de locatie.

Verkenning kleinschalige regionale opvang locaties (ROL)
Samen met het COA verkennen de gemeenten Rhenen, Houten, Vijfheerenlanden en Utrecht de randvoorwaarden. (...) Voor deze kleine locaties is het netwerk van grotere locaties met voorzieningen (Utrecht, Leersum, Amersfoort) heel belangrijk. Belangrijke aspecten die een oplossing vergen, zijn onder meer: wat te doen bij calamiteiten; hoe kun je sociaal beheer anders organiseren; welke functies zijn op locatie nodig en welke kunnen ook elders of anders ingevuld; hoe organiseren we een flexibele schil; welke eigendomssituatie en bekostiging past daarbij, en welke ruimtelijke randvoorwaarden? Deze worden getoetst aan de hand van concrete locaties. 

p29 Bijlage B Toelichting huisvesting statushouders (tabel)
Houten taakstelling 1-7-21 inclusief achterstand: 52, gerealiseerd 35.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten