vrijdag 25 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 7 en 8

[+] Laatste wijziging: 28/02/22 19:00

Omroep Houten

Zaterdag 26 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Ger Kroes praat met lijsttrekker Hilde de Groot van GroenLinks (special). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 12 februari, waarin Susan van Erp van GroenLinks en Willem Zandbergen van ITH met elkaar in debat gaan over de verkiezingsprogramma's. Daarnaast een aflevering van "het feitenmannetje" (Gerard Hurkmans), die een toelichting geeft op de lokale verkiezingsuitslagen in relatie tot de landelijke.

Doordat 19 februari de telefoonlijnen in de studio defect waren, kon er in die uitzending niet gesproken worden met gasten. Er is daarom geen podcast van die uitzending. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot. 

[+] Omroep Houten 26-02-22 podcast column Paul van Ruitenbeek: 
Wat is de rol van de provincie bij de gemeenteraadsverkiezingen? 


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22

Verkiezingsmarkten
zaterdag 26 februari
10.00 tot 12.30 uur: Dorpshuis De Ploeg, ’t Goy
13.00 tot 16.00 uur: Sociaal Cultureel Centrum de Wiese, Schalkwijk

zaterdag 5 maart
10.00-12.30 uur: Plein, Oude Dorp
13.00-16.00 uur: Castellum

zaterdag 12 maart
10.30-16.00 uur: Het Rond

Verkiezingsdebatten: 14/2 Cultuurdebat; 21/2 Buitengebieddebat; 16/2 LTO-debat; 23/2 Fietsersbond. 


Gemeentepagina

Week 8 Houtens Nieuws 23/02/22
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).


- Stemhulp MijnStem >> gemeentelijke verkiezingspagina 
>> met o.a. verkiezingsprogramma's, stemhulp, waar kunt u stemmen, activiteiten
>> de stemhulp MijnStem

Week 7 Houtens Nieuws 16/02/22
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
- Goedkoop boompjespakket: Zet een boompje in je tuin
Eneco heeft de gemeente gevraagd om minder strakke regels voor Windpark Houten, zodat de windmolens meer kunnen draaien. De gemeente vindt dat Eneco moet bewijzen dat de overlast niet groot is; Eneco's voorstel is daarover niet duidelijk. De gemeente vraagt Eneco binnen vier weken te antwoorden en zal pas een besluit nemen nadat experts het voorstel hebben onderzocht. 
Houtens Nieuws 't Groentje

Week 8 Houtens Nieuws 23/02/22
[p3] [web] Nieuwbouw voor OBS De Velduil
[p3] Ondernemersfonds voor Houten
De gemeenteraad heeft 15 februari ingestemd met de oprichting van een ondernemersfonds. 
[p4] Verkiezingsadvertentie ITH
[p7] Ontwikkelvisie Oude Dorp
[p7] Raadspraat Robert Pelleboer (lijsttrekker CDA)
[p12] Provinciepagina, o.a. doorstroming op woningmarkt; vergaderschema
[p13] Verkiezingsdebat buitengebied (verslag)
[p15] [web] Marian Aanen, Natuurlijk Houten
[p15] [web] Wouter van den Berg, SGP

[web 22-02-22] LTO Noord zet in op goed ondernemersklimaat voor de GR2022
[web 22/02/22]: Raadsleden Bunnik en Huoten in debat over de toekomst van de landbouw
[web 23-02-22] Opnieuw steun voor cultuursector

Week 7 Houtens Nieuws 16/02/22
[p7] [web] Raadspraat van Susan van Erp, GroenLinks (op bezoek in een Fokuswoning)
[p9] Verkiezingsdebat Fietsersbond op 23 februari
[p11] [web] Willem Zandbergen, lijsttrekker ITH
[p11] [web] Robert Pelleboer, lijsttrekker CDA
[p14] Cultuurdebat in Aan de Slinger

[web 16-02-22] Martijn Steenman: 'Nu kunnen we eindelijk weer vooruit'
[web 17-02-22] Zonneveld bij De Knoest maakt de Waterlinie zichtbaarAndere media

Omroep Houten 22/2/22: Partijbonzen PvdA en GroenLinks speculeren in Houten over samenwerking - tijdens de jaarlijkse Arie Groeneveltlezing. 

AG Connect 16/2/22: IT amper aan bod in partijprogramma's gehackte gemeenten

Provincie Utrecht 16/2/22: Gratis cursus Politiek Actief voor de provincie Utrecht (4 dinsdagavonden vanaf 22 maart en het bijwonen van een statenvergadering op 11 mei). 

Provincie Utrecht 17/2/22: Nieuw sportakkoord route naar meer sport- en beweegmogelijkheden in provincie Utrecht - Alle 26 Utrechtse gemeenten tekenden het akkoord

VNG 18/2/22: De kandidatenlijst als reclamezuil

[+]

De Gelderlander 6/2/22De windmolens die er nooit kwamen: hoe een goedbedoelde windcoöperatie in Culemborg ontplofte

AD 26/2/22: Bouwt Utrecht alleen voor de rijken? 

NOS 27/2/22: Traditionele namen troef bij gemeenteraadsverkiezingen: veel Jannen en Peters verkiesbaar (en andere cijfers en trivia over de verkiezingen)

In Houten, als we ons beperken tot de lijsttrekkers, gaat de strijd tussen Robert, Agna, Marcel, Hilde, Axel, Willem, Marian, Anneke, Wouter en Eef. (Zie go.stylo.nl/GR22)Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 25/01/22: o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling; Schone Lucht Akkoord; evaluatie Jeugdhulp en WMO; inburgering; veiligheid; regionale pilot zorgfraude; stand van zaken corona; arbeidsmarktregio. 

Besluitenlijst 01/02/22: o.a. ondernemersfonds; Groen Groeit Mee Pact; spoortrillingen in Houten; Aquon Werklandschap Meerpaal; aanbesteding groenonderhoud; inkomensregelingen; Netwerk Water en Klimaat; beleidsregels woningomzetting en woningsplitsing; woonruimteverdeling; implementatie Omgevingswet; mandaat inkoop jeugdhulp Lekstroom. 

Besluitenlijst 08/02/22: o.a. herontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard; toetreding Lopik tot U10; Stichting Sociaal Team Houten; financiële bijdrage aan Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht vanuit Nationaal Programma Onderwijs; Actieplan Circulaire Economie; doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen; beoordeling initiatieven zonnevelden. 
Raadsagenda

Raad 15/02/22: o.a. rekenkameronderzoek projecten kapitaalgoederen openbare ruimte; ondernemersfonds; Kindcentrum De Velduil en gymzaal Eggeveld; hamerstukken: Nota Dierenwelzijn; bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk; beslissing op bezwaar indieners burgerinitiatief inpassing zonnevelden en windmolens (raad stemt unaniem in met de eerdere afwijzing van dit burgerinitiatief, omdat het onderwerp recent al is besproken en inspraak via spreekrecht geboden is); kadernota Regionaal Archief Zuid-Utrecht; idem Regionale Uitvoeringsdienst (milieu); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp. 
Raadsvragen

Nieuwe, openstaande vragen van SGP en D66 over datalek SVMN
Duizenden documenten van Samen Veilig Midden Nederland waren online zichtbaar. In de documenten is o.a. te lezen over een tuchtzaak uit 2018, zonder namen maar wel te herleiden. Ook blijken er problemen te zijn met de capaciteit aan noodbeddden. Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid van de cliëntenraad. 

Recent zijn vragen beantwoord van de SGP over de kosten van stadsverwarming en van SGP en Houten Anders over de transformatieopgave De Beweging naar Voren

Zie: raadsvragenEn verder... [+] 


Volkskrant 23-02-22: Opinie: Gemeenten moeten stoppen met Gazprom, dat Poetins oorlogskas spekt

Binnenlands Bestuur 25-02-22Petitie roept gemeenten op te breken met Gazprom

Localfocuswedgets.net: van welke leverancier ontvingen gemeenten gas

NOS 25-02-22: Roep om opschorten energiecontracten met Gazprom wordt luider

AD 27-02-22: Utrechtse gemeenten willen massal af van contract met Russisch Gazprom

Omroep Houten heeft vrijdag 25 februari aan de gemeente Houten gevraagd naar de stand van zaken rond het gascontract met Gazprom en het standpunt van de gemeente. De woordvoerder van de gemeente laat het volgende weten: De gemeente Houten heeft een collectief gascontract bij Gazprom samen met 16 andere gemeenten. Het contract loopt tot het eind van dit jaar, 31-12-22. De gemeenschappelijke aanbesteding heeft indertijd plaatsgevonden via een bemiddelingsbureau. De gemeente heeft de oproep om te stoppen met Russisch gas van Gazprom gehoord en onderzoekt samen met de andere gemeenten de opties om het contract open te breken en welke consequenties dat heeft. Dit is nog niet eenvoudig. 

De oorlog in Oekraïne kwam zaterdag 26 februari ook aan de orde in het radiogesprek van Ger Kroes met wethouder Hilde de Groot. Daaruit is af te leiden dat de gemeente over dit onderwerp nog niets besloten heeft. 
Petitie 'Stop this war' voor 'eensgezindheid' tegen de oorlog in Oekraïne
Geen opmerkingen:

Een reactie posten