donderdag 10 november 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 45

[+] Laatste wijziging 11-11-22 16:15
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 12 november 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Bram Bosshardt met gasten van PvdA en ITH. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur live of in herhaling te beluisteren via de website en ook achteraf als podcast.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Wooncoach Corrie helpt senioren veilig en fijn wonen (woning levensloopbestendig maken)
- Veel belangstelling bewonersavond over Houten-Zuid aardgasvrij
- Agenda gemeenteraad 10 november 2022 (zie hierna bij Raadsagenda)
- Eiland van Schalkwijk: bouwen voor woonvraag en buitengebied beter maken

Bekendmakingen o.a.:
- Ontwerpwijzigingsplan Pothuizerweg 4, Schalkwijk (voormalige veevoederfabriek)
- Bestemmingsplan Overeind 22, Schalkwijk. 


Houtens Nieuws 't Groentje

[digitale voorpagina is foutief weergegeven, correct vanaf p2-3]

[p3] Dorpsdichters starten burgerinitiatief met petitie
De dorpsdichters in Houten willen cultuur en taal in Houten bevorderen. Ze starten een petitie om voor het eerst na ruim 12 jaar weer een gemeentelijke dorpsdichter aan te stellen. 

[p9] Raadspraat Willem Boshuis, CDA (cielid): CDA on tourAndere media

AD 02-11-2022: Houten wil winkelleegstand aanpakken, desnoods met dwang
AD 03-11-2022: Inmiddels 12 besmettingen met legionalle in Houten, 2 ziekenhuisopnames, zoektocht gaat door
AD 10-11-2022: Houten denkt aan noodfonds 'om inwoners uit de schulden te houden'Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. De laatste gepubliceerde besluitenlijst (stand 10-11-22) is van 11-10-2022, zie weekoverzicht van vorige weekRaadsagenda

[Actuele agenda's raad + RTG + relevante agendapunten noemen + evt. berichtgeving]


Raadsvergadering 08-11-22 (agenda, stukken, amendementen, moties): 
Collegeprogramma 2022-2026.  

Raadsvergadering 10-11-22 (agenda etc.): begroting, bestuursrapportage, subsidieverordening + moties: over Windpark Houten, actieplan armoede (inflatie, energiekosten), burgerhulpverleners. 

Raadsinformatiebrieven over beleidsregels studietoeslag (WIL), impact Didam arrest, tijdelijke opnamestop SAVE, regionale inzet voor BO MIRT, ruimtelijke ontwikkeling Pothuizerweg 4 [voorm. voederfabriek], Legionella

Didam-arrest = uitspraak Hoge Raad november 2021 dat een gemeente bij verkoop grond/goed openbaar aan moet bieden, tenzij goed gemotiveerd kan worden (en gepubliceerd wordt) waarom er maar één gegadigde is. 
SAVE = Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) is georganiseerd in twee diensten: Veilig Thuis en Save Jeugdbescherming. 
BO MIRT = Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastrcutuur en TransportRaadsvragen

Openstaande vragen van ITH over Legionella, ITH over onrust kermis, PvdA en GL over betrouwbare partners woningopgave. 

Recent beantwoorde vragen van HA over vertraging MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte) 2023-2027 en van GL en HA over woononderzoek Grote Driehoek Schalkwijk, 
En verder

[+] Binnenlands Bestuur 10-11-2022: Raadgriffies te klein van omvang
Gemeenteraden doen zichzelf te kort door zich ambtelijk onvoldoende te laten ondersteunen. Raadgriffies zouden een slag groter moeten zijn.

Tot hier en niet verder!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten