donderdag 17 november 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 46

[+] Laatste wijziging: 18/11/22 21:30 

Omroep Houten

Zaterdag 19 november 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en [+] Tijmen van de Steeg met als gasten wethouders Sander Bos (VVD) en Ria Frowijn (ITH). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur live of in herhaling te beluisteren via de website en ook achteraf als podcast.

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Geldzorgen, blijf er niet mee rondlopen
- Ruim 4700 tegels gewipt in Houten
- Denkt u mee met Essenkade 2
- Agenda RTG 22/11/22


Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] De Grote Driehoek, plan voor maximaal 250 woningen in Schalkwijk
[p3] [web] Mitros en Viveste samen verder: Woonin
[p3] 22 nieuwbouwhuizen in Schalkwijk
[p7] Collegeprogramma akkoord
[p7] Raadspraat Bartjan Meier (HA): Hoor de wind
[p13] Financiële hindernissen voor de Droom van Schalkwijk
[p14] (advertentie van Mitros en Viveste over fusie)

[+] [web] Eigenaar Het Rond: Samen met ondernemers en bezoekers een aantrekkelijk centrum maken
[+] [web] Goed verzekerd via de collectieve zorgverzekering van de gemeente
Andere media

AD 15-11-2022: Houten legt toekomstige groei vast in tien geboden om dorpse karakter te behouden

Twitter 15-11-2022: @molenaarrosa Rosa Molenaar: "Houten is 7,5 miljoen rijker voor de aanleg van duurzame infrastructuur in het woningbouw gebied het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling. Die kosten hoeven dan niet worden doorberekend aan de woningen. Dat maakt de bouw straks goedkoper."

Rijksoverheid 15-11-2022: Gemeenten kunnen versneld starten met flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage van het Rijk + officiëlebekendmakingen.nl. De gemeente Houten ontvangt €1.380.000. 

[+] AD 17-11-2022: Einde aan leegstand en afgeplakte etalages; Het Rond en vastgoedbedrijf gaan licht laten branden

[+] AD 17-11-2022: GGD trekt strekker uit onderzoek naar legionella in Houten, al 3 weken geen nieuwe besmettingen

 

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

18-10-22: begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden; samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2023 tussen Hoogheemraadschap en gemeente Houten; wetswijziging Gemeenschappelijke Regelingen. 

01-11-22: impact Didam-arrest [grondverkoop]; beleidsregels studietoeslag WIL; verdiepend onderzoek ICT gemeente Houten; begrotingswijziging GGDrU; beantwoording schriftelijke vragen MJOP; plan Pothuizerweg 4 [voormalige veevoederfabriek]; definitieve straatnaam voor Wickengaard: Conferencelaan; belasting- en legesverordeningen; verruiming vermogensnorm kwijtschelding. Raadsagenda


22-11-22 RTG1: doelgroepenverordening sociale huur, middenhuur en betaalbare koop; adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten (CRK); begrotingswijziging GGDrU. 

22-11-22 RTG2: vaststelling bestemmingsplan verbreding A27 Houten-Hooipolder; belasting- en legesverordeningen 2023; verruiming vermogensnorm kwijtschelding; begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden; subsidieplafonds 2023. Raadsvragen


Openstaande vragen van ITH over Legionella, ITH over onrust kermis, PvdA en GL over betrouwbare partners woningopgave. Geen nieuwe vragen, geen nieuwe antwoorden.


En verder

[+] Rijksoverheid 17-11-2022: Nederlands initiatief voor wereldwijd meer fietsgebruik op COP
Tienduizend fietsexperts opleiden en inzetten in landen overal ter wereld; dat plan brengt staatssecretaris Heijnen op de klimaattop in Egypte (COP, Conference of the Parties). 

[+] Binnenlands Bestuur 18-11-2022: Kies de Eerste Kamer en wordt actief in de Tweede
Julien van Ostaaijen pleit ervoor de Eerste Kamer niet door de statenleden maar door gemeenteraadsleden te laten kiezen. Ook zou het volgens hem goed zijn als er ook burgemeesters, wethouders en raadsleden zitting nemen in de Tweede Kamer; die dubbelmandaten zijn toegestaan. Kamerleden hebben nu weinig oog voor lokale belangen. 


Tot hier en niet verder!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten