vrijdag 30 december 2022

Dure Gemeentepolis met nul euro steun

Tot december 2021 zat ik een tijd in de bijstand, in de vorm van een aanvullende lening die ik later terug moet betalen. Inwoners van de gemeente Houten met een laag inkomen, kunnen een Gemeentepolis afsluiten. Dit is een collectieve verzekering via de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de gemeenschappelijke sociale dienst van Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein. Het is een verzekering met alle toeters en bellen, dus inclusief verplichte tandartsverzekering en een aanvullende verzekering met ruime dekking. Daardoor is deze zorgverzekering degelijk maar zeker niet goedkoop. De gemeente draagt € 20 per maand bij aan de premie. Mensen met een iets hoger inkomen, zoals ik nu met AOW en klein pensioen, kunnen ook de Gemeentepolis afsluiten, maar krijgen geen gemeentelijke bijdrage. Althans zo staat het duidelijk op de website van WIL, maar daarna begint de verwarring.

Aanmelding polis is aanvraag bijstand
Omdat ik er zeker van wilde zijn dat de huidige dekking - met name voor fysiotherapie - ongewijzigd doorloopt, had ik besloten de - wat duurdere - Gemeentepolis met een jaar te verlengen, al kwam ik niet meer in aanmerking voor de gemeentelijke bijdrage. Daarom was ik wel verbaasd toen ik een brief kreeg van de sociale dienst waarin staat: "Door u aan te melden, heeft u automatisch een aanvraag gedaan voor bijzondere bijstand als maandelijkse bijdrage van de gemeente aan uw zorgpremie". Terwijl op de website van de sociale dienst staat: "Houtenaren met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm kunnen meedoen aan de verzekering, maar ontvangen géén gemeentelijke bijdrage" [bron]. 

Bij de aanmelding had ik aangegeven in deze categorie te vallen en geen beroep te doen op bijzondere bijstand. Ik begreep wel dat de sociale dienst desondanks mijn financiële gegevens nodig had om mijn inkomenscategorie vast te stellen. Maar kennelijk had ik zonder mij ervan bewust te zijn toch een beroep gedaan op een mij onbekende financiële bijdrage van de gemeente. Daarom heb ik de klantenservice van WIL gebeld om uitleg.

Onwetend bijstand aangevraagd
De klantenservice liet mij in eerste instantie weten dat ik door mij aan te melden bij de collectieve verzekering inderdaad automatisch - zij het onwetend - een aanvraag had gedaan voor bijzondere bijstand. Ik vroeg waaruit deze bijzondere bijstand dan wel zou bestaan (welk bedrag en waarvoor), omdat deze nergens uit blijkt en de website van WIL zelf stelt dat ik géén gemeentelijk bijdrage kan ontvangen.

De collectiviteitskorting van € 4,44 geldt voor elke collectiviteit, niet alleen voor de luxe Gemeentepolis maar ook de goedkopere gelijkwaardige alternatieven in de markt. De frontoffice van WIL had geen idee waar de automatisch aangevraagde ondersteuning dan wel uit bestaat of waarvoor.

Bijzondere bijstand voor eigen risico? 
Na langdurige ruggenspraak van frontoffice met backoffice kreeg ik het antwoord dat door mij aan te melden voor de verzekering met €0,00 eigen risico ik automatisch bijzondere bijstand heb aangevraagd voor het herverzekeren van het verplicht eigen risico (in 2023 €28,90 per maand). Werk en Inkomen Lekstroom liet mij weten dat ik in aanmerking kom voor een bijzondere bijstand ter hoogte van het bedrag van het eigen risico ad € 385,00 of iets preciezer gezegd de herverzekering ervan, dat is €28.90 x 12 = €346,80. De gemeente zou dit bedrag voor haar rekening nemen. Dit was helemaal nieuw voor mij. De gemeente zegde mij dus officieel, na controle, een bedrag van €346,80 bijzondere bijstand toe. Ik wilde er toch nog even rustig over nadenken of ik inderdaad deze bijzondere bijstand wilde aanvragen.

Herverzekering eigen risico zelf betalen
Het vreemde is dat in tegenstelling tot wat Werk en Inkomen Lekstroom beweert, de herverzekering van het verplicht eigen risico (in elk geval in 2022: € 29,40 x 12 = € 352,80) gewoon door de verzekerde en niet door de gemeente wordt betaald en dat uit niets blijkt dat dit in 2023 anders is. De herverzekering in 2023 ad €28,90 per maand staat op de polis gewoon inbegrepen bij het door mij als verzekerde te betalen bedrag. Nergens blijkt dat ik deze premie vergoed zou kunnen krijgen door WIL.

Publieke informatie correct, individuele informatie onjuist
Daarom ga ik er voorlopig toch maar van uit dat de publieke informatie op de websites van WIL, VGZ en Gezondverzekerd.nl correct is, maar dan is de individueel aan mij verstrekte informatie onjuist en misleidend, want het kan niet beide waar zijn. Het enige wat ik mij nog kan bedenken is een bijdrage in het verschil tussen eigen risico van €385 en herverzekering €346,80, dus € 38,20 = €3,18 per maand. Maar ik ga er vanuit dat dit gedekt wordt door de VGZ uit het genoten voordeel of anders had WIL dit ook kunnen aangeven. Maar niemand bij WIL kon het mij uitleggen, dus ik ben dus bang dat de belofte van de Gemeentepolis valt onder het schriftwoord "vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

Andere verzekeringen goedkoper dan Gemeentepolis
Na de verwarrende en tegenstrijdige informatie van WIL heb ik nu toch maar besloten om geen gebruik meer te maken van de Gemeentepolis en bij dezelfde verzekeraar een goedkopere zorgverzekering af te sluiten. Deze nieuwe verzekering is ook inclusief het eigen risico van €385 en tandartsverzekering nog altijd goedkoper dan de Gemeentepolis en biedt een uitgebreidere dekking, met name de voor mij belangrijke fysiotherapie. Ter vergelijking: de Gemeentepolis kost mij €223,60 per maand. De VGZ Werkt Beter polis kost mij €182,60 en inclusief eigen risico €214,86, dus €8,92 goedkoper, een besparing van €107,04 per jaar, wat ik in deze dure tijden toch best goed kan gebruiken. Bovendien heb ik afgelopen jaar maar de helft van het eigen risico opgebruikt, dus daar had ik ook nog eens flink op kunnen besparen, al hoeft dat wat mij betreft niet per se.

Dreiging: als je niet meedoet, krijg je niks meer
De reden dat ik een paar jaar geleden naar de Gemeentepolis ben overgestapt, is de dreiging door de gemeente dat als je geen Gemeentepolis afsluit, je als bijstandsgerechtigde niet meer in aanmerking komt voor bijzondere bijstand 'als er echt iets gebeurt'. Die dreiging heeft een grote impact op iemand die van een minimum leeft. De Gemeentepolis is luxer en soms duurder dan andere zorgverzekeringen in de markt, inclusief de verzekering die ik eerder had. Met inkomen op bijstandsniveau kon ik mij de Gemeentepolis in het begin echt niet veroorloven. Daarom heb ik in de bijstand een paar jaar gericht 'gespaard', dat wil zeggen bespaard op mijn uitgaven, om mij daarna - vanaf 2020 - de luxe van de duurdere Gemeentepolis te kunnen veroorloven. Het prijsverschil van de luxe Gemeentepolis met de goedkopere verzekeringen in de markt zit vooral in de verplichte tandartsverzekering, terwijl mijn tandartsen mij altijd hebben aangeraden geen tandartsverzekering te nemen, mijn tandartskosten zijn zelden meer zijn dan €50. Als burger wil ik via de premie graag bijdragen aan de tandzorg van anderen, maar met een bijstandsinkomen is dat een zware en onnodige last. Maar ook inclusief een tandartsverzekering zijn er in de markt nog steeds goedkopere verzekeringen te vinden dan de Gemeentepolis.

Misleiding
Als WIL een commerciële organisatie zou zijn, zou ik eigenlijk aangifte willen doen wegens misleiding. De gemeente lokt immers mensen naar een duurdere verzekering met de toezegging dat je dan geld van de gemeente krijgt, maar dat blijkt een bedrag van nul euro, onder de dreiging dat je niets meer krijgt als je later echt in nood raakt. Voor een overheidsorganisatie is dit denk ik meer een zaak voor bestuur en politiek.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten