maandag 12 juni 2006

Gereformeerd onderwijs

A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte. Het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971). (pr 26), 288 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-922-4, €25,–
Vanaf de oprichting in 1868 heeft het Gereformeerd Schoolonderwijs (vanaf 1906 Gereformeerd Schoolverband) een substantiële bijdrage geleverd aan de emancipatie van het gereformeerde volksdeel in Nederland. Aanvankelijk richtte het gso zich op de positionering van de eigen scholen in religieus opzicht. Daarnaast hield men zich vooral bezig met de opleiding van gereformeerde onderwijzers en de professionalisering van het onderwijzersberoep en met de pedagogisch-didactische profilering van de vereniging. Men werkte aan het instellen van een leerstoel voor gereformeerde pedagogiek, de vormgeving van een christelijke leerplanontwikkeling en het instellen van eigen schoolvisitatie.
In dit boek laat André Rosendaal zien, dat het onderwijsnetwerk van de gereformeerde ‘Schulmänner’ – in nauwe samenwerking met de christelijke onderwijsvoormannen en vu hoogleraren J. Woltjer, H. Bavinck en J. Waterink – een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het handen en voeten geven aan de hierboven genoemde ontwikkelingen.
Op 14 juni 2006 (15.45 u) promoveert André Rosendaal aan de Vrije Universiteit op deze studie.

Zie ook: Kuiper, Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief, isbn 90-6550-694-2, €37,–; Linde, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945, isbn 90-6550-764-7, €30,–; Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, isbn 90-6550-897-x, €19,–; Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920, isbn 90-6550-381-1, €38,–

Bron: Nieuwsbrief Uitgeverij Verloren juni 2006 (13), email dd. 12.06.06

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.