woensdag 31 oktober 2012

Proefverkaveling Meerpaal

Door Ytzen Lont, Proefkavels Meerpaal
in: Trefpunt Houten 31.10.12 p1 en 27

De gemeenteraad van Houten heeft 23 oktober unaniem ingestemd met de proefverkaveling voor de tweede fase van het sport- en werklandschap Meerpaal. Op het terrein tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, De Staart en De Rede komen ongeveer 10 hectare bedrijven en een honk- en softbalveld. De proefverkaveling is ‘op maat’ gemaakt in overleg met potentiële gegadigden, die belangstelling hebben voor samen bijna de helft van het terrein. Direct langs De Rede komt een ‘logistieke zone’ met daarin de hoofdtoegangsweg en parkeerplaatsen tussen aaneengeschakelde bomenrijen. De parkeerplaatsen worden als onderdeel van het bedrijfsterrein aan de bedrijven verkocht. Door deze opzet wordt geld en ruimte bespaard. Voor natuur en recreatie komt in de volgende fase zo’n 2,5 hectare extra beschikbaar.

De gemeenteraad reageerde overwegend positief op het plan. VVD en CDA waren enthousiast over de ‘vraaggestuurde aanpak’ in samenwerking met de gegadigen. SGP en ChristenUnie vroegen zich daarentegen af of het plan niet te optimistisch is. Er is veel leegstand en nog geen van de gegadigden heeft zijn handtekening gezet. De CU wilde liever wachten met groen licht te geven tot er genoeg gegadigden zijn. Wethouder Geerdes vond wachten geen optie. Uitgifte van het bedrijventerrein is ook financieel nodig om de sportvoorzieningen te kunnen realiseren. Het streven is om eind mei 2013 met de aanleg van het honk- en softbalveld te starten. Hij wees er op dat er aan het plan een gedegen behoefte-onderzoek ten grondslag ligt. De provincie heeft Houten, als één van de weinige gemeenten, het groene licht gegeven. Het zijn de laatste 10 hectare bedrijventerrein die Houten mag realiseren.

De raad nam een motie aan van PvdA, VVD, D66 en CU om samen met de sportverenigingen en bedrijven de sociale veiligheid van het gebied te verbeteren, onder andere door een goede verlichting, beheer van het openbaar groen en menselijk toezicht. Wethouder Geerdes voelde zich door deze motie vooral gesteund om de samenwerking met de gebruikers van de terreinen aan te gaan. ITH liet aantekenen tegen een onderdeel van het plan te zijn waarin rekening gehouden wordt met een windmolen.


(dagdeelreportage 339 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.