woensdag 7 november 2012

Regionale omgevingsdienst


Door: Ytzen Lont, 'Niet alles overdragen'. Houten wil maatwerk milieutaken
in: Trefpunt Houten 07.11.12 p1

De gemeenteraad van Houten beslist 13 november over aansluiting bij een regionale milieudienst. Het is de bedoeling dat alle 26 Utrechtse gemeenten en de provincie deelnemen aan deze gemeenschappelijke Regionale Omgevingsdienst Utrecht. De gemeente Houten wil echter slechts een beperkt takenpakket overdragen. Houten heeft in vergelijking met veel andere gemeenten nauwelijks bedrijven in de zwaarste milieucategorie en kiest voor ‘Houtens maatwerk’.

Na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam is het toezicht op milieu en veiligheid verscherpt. Een commissie onder leiding van de oud-burgemeester Mans van Enschede heeft voorgesteld een landelijk dekkend netwerk van samenwerkende en coördinerende omgevingsdiensten op te zetten. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en de eisen aan de uitvoering hoger. De aanpak van milieucriminaliteit is versnipperd. Goede afspraken maken met andere gemeenten over het vervolgen van strafbare feiten gebeurt in de praktijk nauwelijks.

Landelijk is afgesproken dat minimaal de complexe milieutaken als basispakket moeten worden ondergebracht in een gemeenschappelijke omgevingsdienst. De gemeente Houten wil meedoen met deze regionale uitvoeringsdienst, maar wil ook een voldoende robuust pakket aan milieutaken overhouden. Houten heeft veel geïnvesteerd in de kwaliteit en samenhang van toezicht, handhaving en vergunningverlening op het gebied van bouwen en milieu. Door het op afstand zetten van die taken zou de investering deels weer teniet worden gedaan. Door taken in eigen hand te houden, blijft de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor vergunningaanvragers optimaal. Houten heeft de landelijke kwaliteitscriteria naast de Houtense praktijk gelegd en daarbij het uitgangspunt gehanteerd dat wat lokaal kan, ook lokaal moet blijven. Dit heeft geresulteerd in een Houtens maatwerkpakket van taken die wel en taken die niet aan de regionale dienst worden overgedragen.

(270 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten